Nieuws

18 april 2013

Nieuws

Nieuwe verkiezingen van het pensioenfondsbestuur

In mei en juni 2013 vinden verkiezingen plaats voor vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het bestuur.
28 maart 2013

Nieuws

Q&A Deelnemersbijeenkomst Algemeen Pensioenfonds KLM

Tijdens de deelnemersbijeenkomsten, begin 2013, zijn veel vragen gesteld aan het pensioenfonds over allerlei pensioenonderwerpen.
8 februari 2013

Nieuws

Hoge opkomst tweede deelnemersbijeenkomst

Ook de tweede deelnemersbijeenkomst van het pensioenfonds was een groot succes.
15 januari 2013

Nieuws

Netto pensioenuitkering lager door overheidsmaatregelen

Door veranderingen in de loonheffing en de verhoging van het premiepercentage van de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt uw netto pensioenuitkering in januari mogelijk lager uit dan in de maand december.
11 januari 2013

Nieuws

Indexatiebesluit 2013

Het bestuur heeft recent een besluit genomen over de indexatie 2013. Hierbij hanteert het bestuur de aangescherpte regels voor het toekennen van de indexatie.
11 januari 2013

Nieuws

Pensioenregeling 2013

De pensioenregeling is aangepast. Op verzoek van het bestuur hebben KLM en de werknemersorganisaties voor het grondpersoneel nieuwe afspraken gemaakt over de pensioenregeling.
12 december 2012

Nieuws

Geen aanvullende indexatie 2012

Afgelopen weekend zijn alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden per brief geïnformeerd over de aanvullende indexatie van 2012. Het bestuur heeft na zorgvuldige overweging besloten niet tot aanvullende indexatie over te gaan.
15 oktober 2012

Nieuws

AOW-leeftijd stijgt sneller

Op 1 oktober hebben de VVD en PvdA tijdens de kabinetsformatie een deelakkoord bereikt over het sneller verhogen van de AOW-leeftijd. Volgens het akkoord gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Dat is sneller dan in de wet staat die afgelopen zomer is aangenomen. Deze wet gaat nog uit van een AOW-leeftijd van 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023. Onderstaande tabel laat het verschil zien tussen het deelakkoord en de huidige wet. Het deelakkoord is nog geen wet en moet eerst nog worden aangenomen. Tabel: nieuwe tijdpad verhoging AOW-leeftijd (aantal maande...
19 juli 2012

Nieuws

AOW-leeftijd naar 67 jaar

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen. Wat betekent dit voor u?
17 juli 2012

Nieuws

Jaarverslag 2011 gepubliceerd

De dynamische versie van het jaarverslag van 2011 is nu online beschikbaar. Klik hier om het jaarverslag te bekijken. Een gedrukte versie van het jaarverslag kunt u opvragen via het formulier.