Pensioenregeling

Via de Pensioenplanner direct inzicht in uw actuele pensioensituatie!

Via de Pensioenplanner op MijnKLMPensioen krijgt u direct inzicht in uw actuele pensioensituatie.

 

Nieuw in dienst bij KLM?

Dan gaat u ouderdomspensioen opbouwen bij Algemeen Pensioenfonds KLM en bent u deelnemer aan de pensioenregeling van Algemeen Pensioenfonds KLM. Hoe ziet deze pensioenregeling eruit? Lees er alles over in het Pensioen 1-2-3 (links ziet u de drie varianten).

U kunt het pensioen dat u bij uw vorige werkgever hebt opgebouwd meenemen naar de pensioenregeling van Algemeen Pensioenfonds KLM. Dat noemen we waardeoverdracht. Bekijk altijd eerst of waardeoverdracht voor u gunstig is.

 

AOW-dossier

In de media wordt veel gesproken over de verhoging van de AOW-leeftijd. Als gevolg daarvan ontvangen we veel vragen over de AOW. Want wat betekent de verhoging van de AOW-leeftijd voor uw pensioen? We zetten het op een rijtje in het AOW-dossier.

 

Over het UPO

Elk jaar ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop kunt u zien hoe uw pensioen eruit ziet. Meer informatie over het UPO en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u hier.
In 2017 worden de UPO's in juni verstuurd. Dit jaar ontvangen alleen actieve deelnemers en uitkeringsgerechtigden een UPO. Ex-partners en gewezen deelnemers (mensen die niet meer bij KLM werken) ontvangen 1 keer in de vijf jaar een UPO. Zij ontvangen in 2020 weer een UPO.

 

Life events

Veranderingen in uw leven kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen. Klik op een van de life events om te lezen wat deze gevolgen zijn.