Nieuws

23 december 2015

Nieuws

Indexatiebesluit 2016

Het bestuur heeft op 17 december 2015 het besluit genomen over de indexatie 2016. Door het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) zijn de regels voor indexatie strenger geworden. Volgens wettelijke regels moet het pensioenfonds Toekomstbestendig indexeren (TBI). Zo mag je pas indexeren als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% en er genoeg vermogen is om in de toekomst te kunnen indexeren. Tegelijkertijd is er sprake van een zeer lage inflatie van 0,40%. Op basis van deze uitgangspunten is er geen ruimte voor indexatie in 2016: De pensioenaanspraken voor actieve deelnemers worden niet verh...
22 december 2015

Nieuws

Betaaldata 2016

Ontvangt u een pensioenuitkering van het pensioenfonds? Dan staat uw pensioen in 2016 op de 27ste van elke maand bijgeschreven op uw rekening.

16 december 2015

Nieuws

"2015 vloog voorbij"

Arend de Jong, Vicevoorzitter namens de werkgever, memoreert in zijn nieuwste blog over het afgelopen jaar.

16 december 2015

Blog

2015 vloog voorbij…

Het jaar loopt al weer op zijn eind. Als ik dit schrijf zit ik op kantoor in Parijs.

11 december 2015

Nieuws

Nieuwe factoren per 2016

Het fonds heeft in maart 2015 nieuwe factoren vastgesteld die met ingang van 1 januari 2016 gelden.

10 december 2015

Nieuws

Dekkingsgraad november 2015

De beleidsdekkingsgraad van het Algemeen Pensioenfonds KLM is per eind november 2015 111,6%.

27 november 2015

Nieuws

Kandidaten voor verkiezingen pensioenfondsbestuur

Per 31 december 2015 eindigt de bestuurstermijn voor een aantal bestuursleden.

20 november 2015

Nieuws

Jongeren willen pensiownership

19 enthousiaste jongeren van KLM Young meldden zich vrijdag 13 november bij het pensioenfonds

12 november 2015

Nieuws

Focus op de mat

De nieuwste Focus ligt weer op de mat. In deze editie gaan we in op de keuzes die u hebt voor uw pensioen. Waar moet u allemaal aan denken en wat zijn de financiële gevolgen? Daarnaast vertellen Nicole van Schie- van Binsbrgen en Kees Verbaas van pensioenuitvoerder Blue Sky Group meer over het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.
6 november 2015

Nieuws

Dekkingsgraad oktober 2015

De beleidsdekkingsgraad van het Algemeen Pensioenfonds KLM is per eind oktober 2015 112,2%.