Nieuws

20 december 2013

Nieuws

Beperkte indexatie voor 2014

Het bestuur heeft op 17 december een voorlopig besluit genomen over de indexatie 2014 (red. inmiddels per half januari definitief). Hiervoor heeft het bestuur de nieuw vastgestelde indexatiestaffel gebruikt.

20 december 2013

Nieuws

Op weg naar 2015

In verband met de financiering van het pensioenfonds op de lange termijn spreekt het arbeidsvoorwaardelijk overleg (KLM en vakbonden) in 2014 over een nieuwe pensioenregeling voor 2015.

7 november 2013

Nieuws

Nieuwe indexatiestaffel 2014

Om de koopkracht zoveel mogelijk te behouden worden de pensioenen indien mogelijk jaarlijks geïndexeerd. In 2013 zijn de regels voor indexatie aangescherpt en is een indexatiestaffel opgesteld. Voor 2014 is deze staffel verder aangepast.

5 november 2013

Nieuws

Dekkingsgraad okt. 2013

De dekkingsgraad eind oktober bedraagt 124,3%.

18 oktober 2013

Nieuws

Uw mening telt!

Het pensioenfonds is er voor u! Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over alles wat met uw pensioen te maken heeft.

17 oktober 2013

Nieuws

Niet meer nominaal of reëel

Het kabinet is druk bezig met de uitwerking van allerlei wetten en wetsvoorstellen, zoals die rond het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) dat per 2015 in werking treedt.

16 oktober 2013

Nieuws

Kwartaalbericht 3de kwartaal

Het kwartaalbericht over het derde kwartaal van 2013 is gepubliceerd. Het fonds is in het derde kwartaal 2013 uit reservetekort geraakt.

8 oktober 2013

Nieuws

Dekkingsgraad sept. 2013

De dekkingsgraad eind september bedraagt 120,3%.

29 augustus 2013

Nieuws

Pensioenbetalingen via IBAN

Per 2014 is het verplicht dat iedereen gebruik maakt van IBAN voor het doen van betalingen. IBAN is de internationale weergave van een bankrekeningnummer en staat voor International Bank Account Number.

4 juli 2013

Nieuws

Verkiezingsuitslag pensioengerechtigden zetels

Op 1 juli 2013 is een nieuwe zittingstermijn van het bestuur begonnen. In juni zijn er verkiezingen geweest voor de twee pensioengerechtigden zetels in het bestuur.