Social mediabeleid van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Social mediabeleid van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Wij voorzien u graag op verschillende manieren van relevante informatie over uw pensioen. Daarom is Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM (hierna: ‘Algemeen Pensioenfonds KLM’, ‘het fonds’ of ‘wij’) actief op social media zoals Facebook. De Facebook fanpagina van Algemeen Pensioenfonds KLM (de ‘Facebook pagina’) wordt namens het fonds beheerd door Blue Sky Group. De posts en commentaren die bezoekers op deze pagina plaatsen, vertegenwoordigen niet de standpunten van Algemeen Pensioenfonds KLM of het fondsbestuur.

Belangrijk om te weten
Wij vragen u nooit om persoonlijke gegevens (zoals privé- en/of e-mailadressen, telefoonnummers en pensioengegevens) via social media te communiceren. Deel uw persoonlijke gegevens alleen met het fonds via de contactgegevens zoals die op onze website staan (https://klmgrondfonds.nl). Zie voor meer informatie ook ons privacystatement.

Let op, Facebook kan uw gegevens verzamelen en gebruiken!
Wij willen u er op wijzen dat Facebook uw persoonsgegevens kan verwerken (verzamelen en gebruiken) en cookies kan plaatsen op uw computer of mobiele apparaat als u de Facebook pagina bezoekt. Bij een bezoek aan onze Facebook pagina kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt; voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam, reacties op de pagina, foto, IP-adres.

Omvang en doel van de verwerking

Facebook gebruikt de persoonsgegevens en cookies voor reclame en marketingdoeleinden, alsmede om statistieken bij te houden. Wij hebben geen controle over de cookies van Facebook en over de persoonsgegevens die Facebook voor eigen doeleinden verwerkt. Wij kunnen anonieme statistische gegevens over de bezoekers van Facebook ontvangen. Wij gebruiken de statistieken om kennis op te doen over het aantal bezoekers van onze Facebook pagina en om onze Facebook pagina gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Wij ontvangen geen directe kennis van de identiteit van de bezoekers van onze Facebook pagina, omdat de statistieken alleen anoniem aan Algemeen Pensioenfonds KLM worden verstrekt. Algemeen Pensioenfonds KLM heeft geen toegang tot de onderliggende (persoons)gegevens.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door het fonds is toestemming (dat geldt bijvoorbeeld wanneer het fonds uw foto op de Facebook pagina plaatst als u daarvoor uw toestemming geeft) en gerechtvaardigd belang (dat geldt bijvoorbeeld voor het verzamelen van statistieken door het fonds).

Het is mogelijk dat informatie die op onze Facebook pagina is verzameld in de Verenigde Staten of andere landen buiten de EER door Facebook wordt opgeslagen of verder verwerkt. Wij raden u aan het privacy- en cookiestatement van Facebook te raadplegen. Dit privacy- en cookiestatement kan regelmatig wijzigen.

Uw rechten

Hieronder informeren wij u verder nog over uw rechten met betrekking tot ons en Facebook Ireland Ltd. (‘Facebook’).

U hebt de volgende rechten met betrekking tot ons en Facebook:

 • recht op inzage of informatie
 • recht op rectificatie of verwijdering
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
 • recht op dataportabiliteit

Voor een gedetailleerde weergave van de mogelijkheden tot uitoefening van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Facebook verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Zie voor meer informatie over de verwerking van gegevens en het gebruik van cookies door Algemeen Pensioenfonds KLM het privacystatement en cookiestatement van Algemeen Pensioenfonds KLM.

Spelregels voor gebruik
De beheerder van de Facebook pagina van Algemeen Pensioenfonds KLM leest alle posts op deze pagina. Om de Facebook pagina voor iedereen leuk te houden, vragen wij u om u aan onderstaande huisregels te houden. De beheerder heeft het recht om content te verwijderen die niet aan de huisregels voldoet.

De beheerder verwijdert content als er sprake is van:

 • racisme, discriminatie, treiteren, stalken, bedreigen of op een andere manier schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen;
 • het publiceren, plaatsen, distribueren of verspreiden van enig lasterlijk, illegaal, obsceen, onfatsoenlijk, misleidend of onrechtmatig materiaal of informatie;
 • het uploaden van bestanden of het bijvoegen van bestanden die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het recht op privacy en publiciteit), met uitzondering van gevallen waarin u zelf deze rechten bezit of beheert, of hiervoor de benodigde machtigingen heeft;
 • foto’s, video’s of bestanden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma's, die de werking van andere computers kunnen schaden;
 • het verwijderen van alle toewijzingen van auteurs, juridische mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket in een bestand dat wordt geüpload; en/of
 • het vervalsen van de herkomst of bron van de software of ander materiaal in een bestand dat wordt geüpload.

Mocht u op de Facebook pagina van het fonds iets tegenkomen dat niet in lijn is met dit beleid, laat het ons weten door een e-mail te sturen naar Pensioenservice@klmgrondfonds.nl.

Wijzigingen in dit Social mediabeleid
Algemeen Pensioenfonds KLM behoudt zich het recht voor dit beleid op ieder gewenst moment te wijzigen. Wij adviseren u om dit beleid regelmatig te raadplegen.

Amstelveen, december 2021