Nieuws

Brief over financiële positie van het fonds

7 september 2010

17 september ontvangen alle actieve deelnemers en pensioengerechtigden van het Algemeen fonds een brief met uitleg over de financiële positie van het pensioenfonds. De afgelopen tijd is er veel media-aandacht voor pensioenfondsen en veel mensen vragen zich af hoe hun eigen fonds ervoor staat. Het bestuur heeft daarom besloten een brief te versturen, waarin uitgelegd wordt wat de financiële positie van het fonds is en wat de gevolgen zijn van de crisis voor de pensioenaanspraken en uitkeringen.