Nieuws

25 november 2011

Nieuws

Nieuwe voorzitter Algemeen Pensioenfonds KLM

Het bestuur van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM heeft recent Eltjo Kok (1952) benoemd tot voorzitter. Eltjo Kok volgt Dick Dees op, die deze functie vanaf 2006 heeft bekleed.

17 oktober 2011

Nieuws

Brief financiële positie pensioenfonds

Op 14 oktober 2011 ontvingen alle actieve deelnemers en pensioengerechtigden van het Algemeen Pensioenfonds KLM een brief met uitleg over de financiële positie van het pensioenfonds.

17 augustus 2011

Nieuws

Onrust op financiële markten raakt Algemeen Pensioenfonds KLM

Sinds medio juli is er opnieuw grote onrust op de financiële markten ontstaan. De aanleiding hiervoor is met name de aanpak van de problemen in Griekenland en de discussie over de kredietwaardigheid van verschillende landen, waaronder Italië, Spanje en de Verenigde Staten. Als gevolg van deze onrust zijn zowel de aandelenkoersen als de rente gedaald.

24 juni 2011

Nieuws

Inhouding Zvw-premie kan tijdelijk hoger zijn: netto pensioen daardoor tijdelijk lager

Bij een aantal gepensioneerden kan het voor komen dat het netto pensioen vanaf juni tijdelijk lager is omdat de inhouding Zvw-premie tijdelijk hoger is tengevolge van de vakantie-uitkering in de maand mei.De reden van deze tijdelijke verhoging van de Zvw-premie is dat er over een deel van het uitgekeerde vakantiegeld in mei nog geen Zvw-premie mocht worden geheven omdat hiervoor op het moment van uitbetalen in de maand mei onvoldoende ruimte was. Die ruimte wordt in juni en juli ingehaald. Per saldo betaalt u in een heel jaar echter in totaal nooit meer dan de wettelijk verschuldigde Zvw-premi...
27 mei 2011

Nieuws

Schuldencrisis Griekenland

Het Algemeen Pensioenfonds KLM heeft geen beleggingen in Griekse staatsobligaties en evenmin in Italiaanse, Spaanse of Portugese obligaties. Daardoor zullen er door de Griekse schuldencrisis geen directe effecten in de beleggingsportefeuille optreden. Wel kunnen er indirecte effecten ontstaan.

12 april 2011

Nieuws

In de media: onderzoek AFM naar kosten van pensioenfondsen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan naar de hoogte van de administratie- en beleggingskosten van pensioenregelingen.

5 januari 2011

Nieuws

Positief indexatiebesluit 2011

In de bestuursvergadering van 16 december jl. heeft het bestuur besloten dat er geïndexeerd kan worden per 1 januari 2011.