Pensioenopbouw bij Algemeen Pensioenfonds KLM

Samen aan het werk, samen pensioen opbouwen

Vanaf pensionering krijgt u zolang u leeft een pensioenuitkering. Pensioen bouwt u op zodra u start bij KLM.  Ook uw partner en kinderen zijn verzekerd van een inkomen als u overlijdt. En wordt u arbeidsongeschikt dan krijgt u arbeidsongeschiktheidspensioen.

Basispensioenregeling

  • Standaard pensioenregeling voor medewerkers met een grondfunctie bij KLM.
  • Lees in vijf minuten o.a. wat u krijgt, hoe het werkt, welke keuzes u hebt.
Uitleg pensioen

Pensioenregeling KHS

  • Pensioenregeling voor medewerkers van KLM Health Services(KHS).
  • Lees in vijf minuten o.a. wat u krijgt, hoe het werkt, welke keuzes u hebt.
Pensioenstand 2022

Netto pensioenregeling

  • Pensioenopbouw over salaris boven € 137.800,- 
  • Lees in vijf minuten o.a. wat u krijgt, hoe het werkt, welke keuzes u hebt.
Vertrekhal Schiphol