Nieuws

31 mei 2010

Nieuws

Turbulentie op financiële markten raakt pensioenfondsen

De afgelopen weken is er sprake van grote onrust op de financiële markten. Belangrijke aanleiding vormen de kredietproblemen van enkele Zuid-Europese landen. Een en ander heeft tot gevolg dat de lange termijn rente en de aandelenkoersen in korte tijd scherp zijn gedaald.

16 april 2010

Nieuws

Geen 'greep uit de kas' van pensioenfonds

Vrijdag 16 april is in de Financiële Telegraaf het bericht verschenen dat KLM geld wil lenen uit het pensioenfonds. Het gaat hier niet om 'een greep uit de kas' maar om een investeringsvoorstel dat KLM heeft gedaan aan de pensioenfondsen.

26 maart 2010

Nieuws

Doelgroeponderzoek van start gegaan

Pensioen vinden veel mensen een moeilijk onderwerp. Om ervoor te zorgen dat informatie van uw pensioenfonds goed te begrijpen is, is het belangrijk om te weten hoe wij het best bij uw interesses kunnen aansluiten. Daarom starten Blue Sky Group en uw pensioenfonds deze week een doelgroeponderzoek.

22 januari 2010

Nieuws

Veranderingen bij de belastingdienst

Voor 2010 zijn de belastingtarieven aangepast. Aan de hand van deze nieuwe tarieven berekenen wij de bedragen die we op uw pensioenuitkering inhouden.

7 januari 2010

Nieuws

Dekkingsgraad per 31 december 130,1%

De dekkingsgraad (de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds) van het Algemeen Pensioenfonds KLM bedraagt per 31 december 2009 130,1%.

10 september 2009

Nieuws

Tevredenheidonderzoek zorgverzekering

KLM biedt haar medewerkers de mogelijkheid zich collectief te verzekeren bij Zilveren Kruis Achmea of Zorg en Zekerheid. Voor beide verzekeraars en KLM is het belangrijk te weten of uw zorgverzekering en alles wat daar bij hoort, naar tevredenheid verloopt.

21 augustus 2009

Nieuws

Doe mee aan onderzoek naar pensioenplanner en maak kans op een ballonvaart!

Voor het berekenen van uw pensioen kunt u gebruik maken van de pensioenplanner op de website van uw pensioenfonds. Om de tevredenheid over de planners te meten willen we verschillende deelnemers vragen om mee te doen aan een gebruikersonderzoek.

20 juli 2009

Nieuws

Herstelplan goedgekeurd door De Nederlandsche Bank

In een brief dd. 7 juli 2009 heeft De Nederlandsche Bank het pensioenfonds geïnformeerd dat zij instemmen met het langetermijnherstelplan.

22 januari 2009

Nieuws

De AOW-bedragen per 1 januari 2010

De AOW-bedragen zijn per 1 januari 2010 gewijzigd. In de tabellen ziet u de AOW-uitkering die voor u geldt, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De in de tabellen genoemde bedragen zijn bruto per maand. U ontvangt in mei uw vakantie-uitkering.    U bent alleenstaand  Als dit uw situatie is ontvangt u dit bedrag aan AOW en vakantie-uitkering U heeft geen kinderen € 1.052,23 + € 56,97 vakantie-uitkering U heeft kinderen jonger dan 18 jaar                € 1.323,93 + € 73,27 vakantie-uitkering U heeft kinderen ouder dan 18 jaar € 1.052,23 + € 56,97 vakantie-uitkering       U bent getrouwd of...