Nieuws

14 april 2014

Nieuws

Kwartaalbericht 1e kwartaal

Het fonds heeft financieel een goed kwartaal achter de rug. De dekkingsgraad is licht gestegen en het beleggingsrendement bedraagt 3,0%. Het vermogen van het fonds is niet eerder zo hoog geweest.
14 april 2014

Nieuws

Pensioenen in 2015

Er zijn twee pensioendossiers die van invloed zijn op de pensioenen per 2015. De laatste stand van zaken over het Nieuwe Financieel Toetsingskader en de kabinetsplannen voor de pensioenopbouw vanaf 2015 leest u hier.
14 april 2014

Blog

1 april 1999: gelukkig geen grap

Kort geleden mocht ik aanwezig zijn bij de viering van het vijftienjarig bestaan van Blue Sky Group. De officiële oprichtingsdatum is 1 april 1999. Deze datum is gelukkig geen grap!
13 april 2014

Blog

Het pensioen van je kinderen

Mijn grootvader is heel oud geworden. Hij maakte nog mee dat zijn kinderen met pensioen gingen.
7 april 2014

Nieuws

Dekkingsgraad juni 2014

De dekkingsgraad eind juni bedraagt 123,1%. Bij de vaststelling van de verplichtingen is rekening gehouden met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandsche Bank (DNB), die vanaf 30 september 2012 is aangepast tegen de achtergrond van het “Septemberpakket pensioenfondsen”.
7 april 2014

Nieuws

Dekkingsgraad maart 2014

De dekkingsgraad eind maart bedraagt 122,8%.
11 maart 2014

Nieuws

Pensioenfonds op het hoofdkantoor

Van 3 november tot 5 november staat het pensioenfonds met de Pensioen Informatie Stand op het hoofdkantoor. Vragen over uw pensioen of het Uniform Pensioenoverzicht? Kom langs!
7 maart 2014

Nieuws

Dekkingsgraad februari 2014

De dekkingsgraad eind februari bedraagt 123,7%.
5 maart 2014

Blog

Ballen in de boom

Kerstmis ligt al even achter ons. Toch is de titel van deze column geen vergissing. Het zal velen van u niet ontgaan zijn dat het besturen van een pensioenfonds er in de afgelopen jaren niet gemakkelijker op is geworden.
22 januari 2014

Nieuws

Pensioenregeling 2014

Met ingang van 1 januari 2014 is de pensioenregeling op een aantal belangrijke onderdelen aangepast. De wijzigingen zijn het gevolg van wettelijke bepalingen en van afspraken die gemaakt zijn in het arbeidsvoorwaardelijk overleg (KLM en de vakbonden).