Pensioen ontvangen

Betaaldata 2024: uw pensioen betalen wij elke 27ste van de maand

Valt de 27ste in het weekend of op een officiële feestdag? Dan betalen we uw pensioenuitkering op de vrijdag vóór dat weekend. Behalve in de maand december. Dan betalen we uw pensioenuitkering op de 20ste van de maand. In MijnKLMPensioen ontvangt u elke maand een uitkeringsspecificatie. 

Naar het buitenland tijdens uw pensioen

Verhuist u tijdens uw pensioen naar het buitenland? Dan verandert er niets aan uw bruto pensioen. Wel moet u op een aantal andere zaken letten.

Belastingen

Wij houden op uw bruto pensioenuitkering een aantal wettelijke bijdragen in. Denk hierbij aan loonheffing en premie zorgverzekeringswet.

Indexatie

Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om uw pensioen aan te passen aan de stijging van de prijzen. Dit noemen wij indexatie. Hoewel onze financiële positie dit jaar voldoende is, kunnen wij de pensioenen dit jaar niet verhogen omdat het prijsindexcijfer negatief is. De prijzen waren namelijk eind oktober 2% lager dan een jaar ervoor.

Veelgestelde vragen over pensioen

Wijzigingen hoeft u niet door te geven als u in Nederland woont. Adreswijzigingen en een huwelijk, overlijden of scheiding ontvangen wij automatisch via de gemeente. Dit hoeft u dus niet aan ons door te geven.

Een ander e-mailadres kunt u doorgeven in Mijn gegevens.

Verhuist u in het buitenland of wilt u uw post op een ander adres ontvangen? Dit kunt u doorgeven in Mijn gegevens. 

Uw ex-partner heeft mogelijk recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Dit is afhankelijk van de keuze die u op de pensioendatum voor het nabestaandenpensioen hebt gemaakt. Het bijzonder nabestaandenpensioen ontvangt hij of zij na uw overlijden. De hoogte van het nabestaandenpensioen verschilt per situatie. Daarnaast heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, tenzij u daar andere afspraken over hebt gemaakt.

Pensionering betekent een afscheid van KLM en van collega’s. Veel pensioengerechtigden vinden het prettig om het contact met collega’s op een bepaalde manier voort te zetten. Dit kan via een vereniging. 

- De Vereniging van Gepensioneerden der KLM. De VG-KLM is op 12 december 1957 opgericht en heeft circa 3.500 leden. Dat zijn gepensioneerde KLM’ers – zowel het grond-, cabine- als vliegend personeel – en hun eventuele partners. Kijk op www.vg-klm.nl voor meer informatie en hoe u lid kunt worden van deze vereniging. 

- de Vereniging belangenbehartiging Gepensioneerden Algemeen Pensioenfonds KLM.
Deze vereniging is alleen voor de gepensioneerden van het Algemeen Pensioenfonds KLM.
 U kunt de vereniging bereiken via mail op rahovener@multiweb.nl of schriftelijk op Rode Lynx 28, 1704TP Heerhugowaard t.a.v. de heer R.A. Hovener.

bureau

Welke keuzes hebt u in de basispensioenregeling?

Lees hier welke keuzes u kunt maken als u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld pensioen regelen voor uw nabestaanden of eerst een hogere en daana een lagere pensioenuitkering.

Lees meer

Tijdelijk pensioen

De afgelopen jaren is de AOW-leeftijd een aantal keren verschoven. Ontvangt u een tijdelijk pensioen, bijvoorbeeld een Anw-hiaatpensioen, dan is het mogelijk dat dit tijdelijke pensioen stopt voor u uw AOW ontvangt. U moet zelf iets regelen om deze periode te overbruggen. Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), te vinden onder Mijn documenten in MijnKLMPensioen, ziet u of u van ons een tijdelijk pensioen ontvangt en wat de einddatum van dit pensioen is. Op svb.nl/aow kunt u uw AOW-leeftijd checken.