Pensioen ontvangen

Betaaldata 2021: uw pensioen betalen wij elke 27ste van de maand

Valt de 27ste in het weekend? Dan betalen we uw pensioenuitkering op de vrijdag vóór dat weekend. Behalve in de maand december. Dan betalen we uw pensioenuitkering op de 20ste van de maand. Bij MijnKLMPensioen ziet u uw persoonlijke pensioeninformatie.

Naar het buitenland tijdens uw pensioen

Verhuist u tijdens uw pensioen naar het buitenland? Dan verandert er niets aan uw bruto pensioen. Wel moet u op een aantal andere zaken letten.

Belastingen

Wij houden op uw bruto pensioenuitkering een aantal wettelijke bijdragen in. Denk hierbij aan loonheffing en premie zorgverzekeringswet.

Pensioenuitkering

Indexatie

Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om uw pensioen aan te passen aan de stijging van de prijzen. Dit noemen wij indexatie. Uw pensioen wordt per 1 januari 2021 niet verhoogd.

Veelgestelde vragen over pensioen

  • Wijzigingen hoeft u niet door te geven als u in Nederland woont. Adreswijzigingen en een huwelijk, overlijden of scheiding ontvangen wij automatisch via de gemeente. Dit hoeft u dus niet aan ons door te geven.

    Een ander e-mailadres kunt u doorgeven in Mijn gegevens.

    Verhuist u in het buitenland of wilt u uw post op een ander adres ontvangen? Dit kunt u doorgeven in Mijn gegevens. 

  • Uw ex-partner heeft mogelijk recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Dit is afhankelijk van de keuze die u op de pensioendatum voor het nabestaandenpensioen hebt gemaakt. Het bijzonder nabestaandenpensioen ontvangt hij of zij na uw overlijden. De hoogte van het nabestaandenpensioen verschilt per situatie. Daarnaast heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, tenzij u daar andere afspraken over hebt gemaakt.

  • Pensionering betekent een afscheid van KLM en van collega’s. Veel pensioengerechtigden vinden het prettig om het contact met collega’s op een bepaalde manier voort te zetten. Dit kan via bijvoorbeeld de Vereniging van Gepensioneerden der KLM. De VG-KLM is op 12 december 1957 opgericht en heeft circa 3.500 leden. Dat zijn gepensioneerde KLM’ers – zowel het grond-, cabine- als vliegend personeel – en hun eventuele partners. Kijk op www.vg-klm.nl voor meer informatie en hoe u lid kunt worden van deze vereniging.

bureau

Welke keuzes hebt u in de basispensioenregeling?

Lees hier welke keuzes u kunt maken als u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld pensioen regelen voor uw nabestaanden of eerst een hogere en daana een lagere pensioenuitkering.

Lees meer

Tijdelijk pensioen

De afgelopen jaren is de AOW-leeftijd een aantal keren verschoven. Ontvangt u een tijdelijk pensioen, bijvoorbeeld een Anw-hiaatpensioen, dan is het mogelijk dat dit tijdelijke pensioen stopt voor u uw AOW ontvangt. U moet zelf iets regelen om deze periode te overbruggen. Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), te vinden onder Mijn documenten in MijnKLMPensioen, ziet u of u van ons een tijdelijk pensioen ontvangt en wat de einddatum van dit pensioen is. Op svb.nl/aow kunt u uw AOW-leeftijd checken.