Uw situatie verandert

Een nieuwe partner of een scheiding? Dat heeft gevolgen voor uw pensioen. En welke keuzes moet u maken als u met pensioen gaat? Bijvoorbeeld pensioen regelen voor uw nabestaanden of eerst een hogere en daarna een lagere pensioenuitkering.

Nieuw in dienst

U start automatisch met pensioen opbouwen. Voor uw oude dag, als u arbeidsongeschikt wordt en voor uw nabestaanden bij overlijden. 

Trouwen (met video-uitleg)

Uw partner is direct verzekerd van een uitkering als u overlijdt. Uw kinderen ook.

Uit elkaar (met video-uitleg)

Maak afspraken over de verdeling van uw  ouderdomspensioen en bijzonder nabestaandenpensioen voor uw ex-partner.

Arbeidsongeschikt

Wij nemen contact met u op.

Naar het buitenland?

Meld dit aan ons.

Overlijden

Wat is er geregeld voor partner en kinderen?

Deeltijd werken of non-activiteit (met video-uitleg)

Minder werken is minder pensioen opbouwen.

Uit dienst (met video-uitleg)

Waar kiest u voor?

 

Met pensioen gaan: keuzes die u moet maken (met video-uitleg)