Nieuws

7 november 2013

Nieuws

Nieuwe indexatiestaffel 2014

Om de koopkracht zoveel mogelijk te behouden worden de pensioenen indien mogelijk jaarlijks geïndexeerd. In 2013 zijn de regels voor indexatie aangescherpt en is een indexatiestaffel opgesteld. Voor 2014 is deze staffel verder aangepast.
5 november 2013

Nieuws

Dekkingsgraad okt. 2013

De dekkingsgraad eind oktober bedraagt 124,3%.
18 oktober 2013

Nieuws

Uw mening telt!

Het pensioenfonds is er voor u! Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over alles wat met uw pensioen te maken heeft.
17 oktober 2013

Nieuws

Niet meer nominaal of reëel

Het kabinet is druk bezig met de uitwerking van allerlei wetten en wetsvoorstellen, zoals die rond het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) dat per 2015 in werking treedt.
16 oktober 2013

Nieuws

Kwartaalbericht 3de kwartaal

Het kwartaalbericht over het derde kwartaal van 2013 is gepubliceerd. Het fonds is in het derde kwartaal 2013 uit reservetekort geraakt.
8 oktober 2013

Nieuws

Dekkingsgraad sept. 2013

De dekkingsgraad eind september bedraagt 120,3%.
29 augustus 2013

Nieuws

Pensioenbetalingen via IBAN

Per 2014 is het verplicht dat iedereen gebruik maakt van IBAN voor het doen van betalingen. IBAN is de internationale weergave van een bankrekeningnummer en staat voor International Bank Account Number.
4 juli 2013

Nieuws

Verkiezingsuitslag pensioengerechtigden zetels

Op 1 juli 2013 is een nieuwe zittingstermijn van het bestuur begonnen. In juni zijn er verkiezingen geweest voor de twee pensioengerechtigden zetels in het bestuur.
25 juni 2013

Nieuws

Netto pensioen vanaf juni misschien tijdelijk lager

Was uw bruto pensioen in mei 2013 meer dan € 4.237,75? En daarvoor minder dan € 4.237,75? Dan is het netto pensioen vanaf juni tijdelijk lager.
6 juni 2013

Nieuws

Binnenkort verkiezingen pensioenfondsbestuur

Op 1 juli 2013 begint een nieuwe zittingstermijn voor het bestuur van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM. Als pensioengerechtigde deelnemer of pensioengerechtigde nabestaande kunt u kiezen wie u zou moeten vertegenwoordigen in het bestuur.