Nieuws

Korten van pensioenen op dit moment niet aan de orde bij KLM

12 augustus 2010

Veel pensioenfondsen ondervinden momenteel problemen door de daling van de lange rente en de onrust op de financiële markten. Er is veel media aandacht voor deze ontwikkelingen, waarbij wordt gesproken over verlaging van pensioenen.

Dinsdag maakte demissionair minister Donner bekend dat de uitstelregeling voor het korten op pensioenen wordt ingetrokken. Dit betekent dat er bij een aantal pensioenfondsen al per 1 januari 2011 wordt gekort. Er wordt gesproken over een aantal van 14 pensioenfondsen waarbij korten aan de orde is.

Het gaat dan over pensioenfondsen waarvan de dekkingsgraad ( de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds) al laag was, beneden het wettelijk minimum van 105%. Voor deze fondsen is verlaging van de pensioenen een uiterst middel, wanneer er geen andere maatregelen kunnen worden genomen, zoals het verhogen van de premie of korten van de indexatie.

Hoewel ook het Algemeen Pensioenfonds KLM nadeel ondervindt van de onrust op de markt, is het korten van aanspraken en uitkeringen op dit moment niet aan de orde. De KLM- fondsen horen dan ook niet bij de eerder genoemde 14 fondsen. De dekkingsgraad van het Algemeen Pensioenfonds KLM ligt met 118,1% ( stand per 31 juli) ruim boven het wettelijk minimum van 105%. We houden u, zoals u gewend bent, via de website en de Focus op de hoogte van de actuele situatie.