Nieuws

Tevredenheidonderzoek zorgverzekering

10 september 2009

KLM biedt haar medewerkers de mogelijkheid zich collectief te verzekeren bij Zilveren Kruis Achmea of Zorg en Zekerheid. Voor beide verzekeraars en KLM is het belangrijk te weten of uw zorgverzekering en alles wat daar bij hoort, naar tevredenheid verloopt.

Daarom is er besloten de verzekerden regelmatig naar hun mening te vragen.
Onderzoeksbureau Trigenum verzorgt dit onderzoek in opdracht van de zorgverzekeraars en KLM. Vandaag, donderdag 10 september, ontvangt een groot aantal verzekerden (zowel werknemers als gepensioneerden) een schriftelijke uitnodiging voor het online onderzoek.

Het is mopgelijk om tot 28 september a.s. dit onderzoek te doen. Deelname is anoniem. Daarna worden de uitkomsten geanalyseerd en gerapporteerd aan KLM.