Nieuws

25 december 2014

Nieuws

Wijzigingen in 2015

Door nieuwe wetgeving wijzigt uw pensioenregeling per 1 januari 2015. Hieronder geven wij een kort overzicht van de wijzigingen in de regeling die gelden voor 2015: - U bouwt minder pensioen op vanaf 1 januari 2015. Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen gaat omlaag van 2,15% naar 1,895%. In de media bent u wellicht het percentage 1,875% tegengekomen. De arbeidsvoorwaardelijke partijen hebben ervoor gekozen een hoger opbouwpercentage van 1,895% te hanteren. Dit is mogelijk omdat een pensioenfonds verschillende maatregelen kan nemen om de versobering te verwerken in de pensioenregeling. Zo...
24 december 2014

Nieuws

Beperkte indexatie voor 2015

Het bestuur heeft op 15 december een voorlopig* besluit genomen over de indexatie 2015. Voor het vaststellen van de indexatie wordt gebruik gemaakt van een indexatiestaffel. De indexatie 2015 is als volgt vastgesteld: Voor actieve deelnemers  zijn de algemene KLM loonrondes vanaf 2 januari 2014 tot en met 1 januari 2015 bepalend  In deze periode zijn er bij KLM geen algemene loonrondes geweest. Vandaar dat de pensioenaanspraken van actieve deelnemers per 2015 niet worden verhoogd. In 2014 bedroeg de indexatie voor actieve deelnemers ook 0%. De pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden en ge...
28 november 2014

Nieuws

Wanneer ontvangt u uw pensioenuitkering in 2015?

Ontvangt u een pensioenuitkering van Algemeen Pensioenfonds KLM? In 2015 ontvangt u uw pensioen dan op onderstaande data op uw bankrekening:
13 november 2014

Nieuws

'Het pensioen van je kinderen'

Toine van der Stee, directeur van Algemeen Pensioenfonds KLM heeft een blog geschreven over het pensioen van zijn kinderen en het ideale pensioenstelsel. Lees hier zijn blog
7 november 2014

Nieuws

Dekkingsgraad oktober 2014

De dekkingsgraad per eind oktober bedraagt 116,5%. De dekkingsgraad laat snel zien hoe het pensioenfonds er financieel voor staat.
6 november 2014

Nieuws

Pensioenfonds bij KLM Health Services

Vandaag en morgen staat het pensioenfonds met de Pensioen Informatie Stand op gebouw 133 bij KLM Health Services. Vandaag kunt u tussen 12.00 uur en 16.00 uur langskomen. Morgen zijn we er in de ochtend, tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
27 oktober 2014

Nieuws

Pensioenfonds op het wereldplein

Vragen over uw UPO of uw pensioen? Kom dan deze week naar het wereldplein bij Passage. Het pensioenfonds is daar aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Kom vooral even langs!
21 oktober 2014

Nieuws

Behandeling nieuwe pensioenregels Tweede Kamer

Tijdens het overleg afgelopen maandag tussen kabinet en Tweede Kamer over het wetsvoorstel nieuw financieel toetsingskader (FTK) bleek dat de meeste partijen het eens zijn over de strengere spelregels voor pensioenfondsen.
14 oktober 2014

Nieuws

Kwartaalbericht 3de kwartaal 2014

Het rendement over het afgelopen kwartaal was 1,8%, voor de eerste negen maanden van 2014 9,9%.
9 oktober 2014

Nieuws

Brief van KLM pensioenfondsen aan Tweede Kamer

De drie KLM pensioenfondsen hebben deze week een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief doen de fondsen een oproep tot aanpassing van het nieuwe Financiële Toetsingskader (FTK).