Nieuws

12 december 2012

Nieuws

Geen aanvullende indexatie 2012

Afgelopen weekend zijn alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden per brief geïnformeerd over de aanvullende indexatie van 2012. Het bestuur heeft na zorgvuldige overweging besloten niet tot aanvullende indexatie over te gaan.

15 oktober 2012

Nieuws

AOW-leeftijd stijgt sneller

Op 1 oktober hebben de VVD en PvdA tijdens de kabinetsformatie een deelakkoord bereikt over het sneller verhogen van de AOW-leeftijd. Volgens het akkoord gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Dat is sneller dan in de wet staat die afgelopen zomer is aangenomen. Deze wet gaat nog uit van een AOW-leeftijd van 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023. Onderstaande tabel laat het verschil zien tussen het deelakkoord en de huidige wet. Het deelakkoord is nog geen wet en moet eerst nog worden aangenomen. Tabel: nieuwe tijdpad verhoging AOW-leeftijd (aantal maande...
19 juli 2012

Nieuws

AOW-leeftijd naar 67 jaar

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen. Wat betekent dit voor u?

17 juli 2012

Nieuws

Jaarverslag 2011 gepubliceerd

De dynamische versie van het jaarverslag van 2011 is nu online beschikbaar. Klik hier om het jaarverslag te bekijken. Een gedrukte versie van het jaarverslag kunt u opvragen via het formulier.

6 juli 2012

Nieuws

KLM informeert uw pensioenfonds over haar inzet in CAO-onderhandelingen

Afgelopen week heeft KLM het bestuur van het Algemeen Pensioenfonds KLM geïnformeerd over haar inzet in het CAO-overleg met de werknemersorganisaties over de pensioenregeling.

23 juni 2012

Nieuws

Lenteakkoord

Er zijn veel ontwikkelingen in pensioenland. In het Lenteakkoord staan maatregelen beschreven rondom de AOW (de oudedagsvoorziening die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat) en het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt.

22 juni 2012

Nieuws

Herstelpremie

In januari 2012 heeft KLM in een brief aan het bestuur van het Algemeen Pensioenfonds KLM aangegeven in gesprek te willen treden over de herstelpremie.

22 juni 2012

Nieuws

Voortgang nieuwe financieringsafspraken

In de Focus van december 2011 heeft u kunnen lezen dat het bestuur een advies heeft uitgebracht aan de arbeidsvoorwaardelijke partijen (KLM en de vakbonden) over de financiering van de pensioenregeling.

21 juni 2012

Nieuws

Inhouding Zvw-premie kan tijdelijk hoger zijn: netto pensioen daardoor tijdelijk lager

Bij een aantal gepensioneerden kan het voor komen dat het netto pensioen vanaf juni tijdelijk lager is omdat de inhouding Zvw-premie tijdelijk hoger is tengevolge van de vakantie-uitkering in de maand mei.

24 april 2012

Nieuws

Status lange termijn herstelplan

Sinds september 2011 heeft het fonds weer een reservetekort. Dit betekent dat de dekkingsgraad van het fonds onder de vereiste dekkingsgraad van circa 117%  is gekomen. In februari 2012 heeft het bestuur het lange termijn herstelplan (2009) geëvalueerd.