Nieuws

13 mei 2024

Nieuws

Wilt u uw pensioen meenemen naar uw huidige pensioenfonds? Regel het op tijd!

Hebt u in het verleden pensioen bij ons opgebouwd? Denkt u erover om uw pensioen over te dragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever? Regel dit dan op tijd.
6 mei 2024

Nieuws

Kwartaalbericht eerste kwartaal 2024

Na elk kwartaal publiceren we een kwartaalbericht.
23 april 2024

Nieuws

Onderzoek naar tussentijdse indexatie afgerond

Het is om verschillende redenen helaas geen optie om de pensioenen per 1 juli 2024 tussentijds te indexeren. Het bestuur van het pensioenfonds heeft deze mogelijkheid op verzoek van de VG-KLM zorgvuldig onderzocht.
22 april 2024

Nieuws

KLM en de vakbonden leggen afspraken nieuwe pensioenregeling vast

KLM en de vakbonden hebben afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling die ingaat op 1 januari 2026. Het doel van de nieuwe pensioenregeling is – nog steeds - dat u tijdens uw diensttijd een goed pensioen opbouwt.
9 april 2024

Nieuws

Uw Uniform Pensioenoverzicht 2024 staat voor u klaar in MijnKLMPensioen

Uw Uniform Pensioenoverzicht 2023 staat klaar onder Mijn documenten in MijnKLMPensioen. Log in en bekijk direct uw UPO.
11 maart 2024

Verantwoord beleggen

Stemmen voor meer transparantie en verantwoording over beloningsbeleid bestuurders Australisch mijnbouwbedrijf

Wij beleggen in aandelen van bedrijven en zijn daardoor aandeelhouder. Een aandeelhouder kan invloed hebben op het beleid van die bedrijven door te stemmen op voorstellen in aandeelhoudersvergaderingen. Bij NRW Holdings Ltd. hebben we onlangs gestemd tegen het nieuwe beloningsbeleid voor bestuurders en tegen de herbenoeming van een bestuurder.
7 maart 2024

Nieuws

Blue Sky Group kiest voor focus op pensioenbeheer

Blue Sky Group gaat zich volledig richten op pensioenbeheer. Met deze nieuwe strategie wil Blue Sky Group haar sterke positie in de Nederlandse pensioenmarkt behouden en verder uitbouwen. Hiermee staat Blue Sky Group ook goed voorgesorteerd voor een succesvolle transitie naar de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Daarnaast heeft Blue Sky Group het voornemen haar vermogensbeheerbedrijf, dat werkt voor de drie KLM-pensioenfondsen, bij een andere partij onder te brengen.
9 februari 2024

Nieuws

Concept transitieplan nieuwe pensioenregeling naar VG-KLM

KLM en de vakbonden hebben de afspraken over de nieuwe pensioenregeling vastgelegd in een concept transitieplan. De Vereniging van Gepensioneerden KLM (VG-KLM) heeft hoorrecht. Dit betekent dat de VG-KLM nu input kan geven. Daarna leggen de vakbonden de voorlopige afspraken voor aan hun leden. Uiteindelijk komen de definitieve afspraken in het transitieplan.
1 februari 2024

Nieuws

Afkooptarieven gewijzigd per 1 januari 2024

De afkooptarieven van het pensioenfonds zijn gewijzigd per 1 januari 2024. De tarieven wijzigen periodiek vanwege veranderingen in de rente en de levensverwachting.
31 januari 2024

Nieuws

Kwartaalbericht vierde kwartaal 2023

Na elk kwartaal publiceren we een kwartaalbericht.