Over ons

Even voorstellen

Wij zijn Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM:

 • Bij ons bouwen 11.738 medewerkers van KLM in een grondfunctie pensioen bij ons op: de actieve deelnemers.
 • Werknemers van KHS bouwen ook pensioen bij ons op.
 • 11.570 deelnemers ontvangen een pensioenuitkering van ons. Daarbij denkt u waarschijnlijk aan ouderdomspensioen, maar we zorgen ook voor pensioen als u arbeidsongeschikt raakt, of voor uw nabestaanden als u er niet meer bent.
 • 9.598 gewezen deelnemers hebben nog pensioen bij ons staan.
Meer kerncijfers (jaarverslag 2021)

Het bestuur van het pensioenfonds

Wie zijn wij?

Het bestuur van Algemeen Pensioenfonds KLM bestaat uit mensen die u en KLM goed kennen: drie leden namens de werknemers, vijf leden namens KLM, twee leden namens de pensioengerechtigden en twee onafhankelijke bestuurders.

Onze missie

Wij zorgen voor een goede uitvoering van uw pensioen, waarbij we zorgvuldig de belangen van alle deelnemers afwegen. Daarnaast streven we naar een waardevast pensioen, acceptabele risico’s en een goede dienstverlening tegen acceptabele kosten.

Waar staan wij voor?

Wij beleggen uw premie om ervoor te zorgen dat u het afgesproken pensioen krijgt. Daarbij zorgen wij voor een goede administratie van uw pensioen en een goed contact met u als deelnemer.

Wie zitten in het bestuur?

Keuzes en invloed van het bestuur

Het bestuur bepaalt niet hoe de pensioenregeling er uit ziet. Dat doet KLM samen met de vakbonden. Uw pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaarde.

Het bestuur voert de pensioenregeling uit en toetst of de pensioenregeling voldoet aan de wet, degelijk gefinancierd en uitvoerbaar is. Het bestuur maakt beslissingen over de beleggingen en het wel of niet indexeren. Bij iedere beslissing onderzoekt het bestuur of de belangen van alle deelnemers - jong en oud - voldoende zijn meegenomen en maakt een verantwoorde risicoafweging.

  Toezicht en controle op het pensioenfonds

  Verschillende in- en externe partijen houden toezicht en controleren het pensioenfonds

  Interne controle: verantwoordingsorgaan, Raad van Toezicht, sleutelfunctiehouders en de compliance officer.

  Externe controle: De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een accountant en actuaris.

  Wie houden toezicht en controle

  Samen met Blue Sky Group

  De uitvoering van de regeling is uitbesteed aan Blue Sky Group. Blue Sky Group draagt zorg voor:

  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • bestuursondersteuning

  Het pensioenfonds maakt kosten

  Om uw pensioen goed te regelen, maken wij kosten. Denk aan de kosten voor het bestuur, de administratie en het vermogensbeheer. Het beheersen van de kosten is een belangrijk aandachtspunt van het bestuur.

  Lees meer over onze kosten

  KLM en de werknemers bepalen de premie

  Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, net als salaris, vakantiedagen of een leaseauto. KLM en de werknemersorganisaties bepalen de inhoud van de pensioenregeling en de hoogte van de premie die u betaalt. Bij pensioen van een werkgever is sprake van een driehoeksverhouding.

   

  1. KLM en de werknemers – vertegenwoordigd door de vakbonden – maken met elkaar pensioenafspraken en sluiten een pensioenovereenkomst. Dit is onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Afspraken over die pensioenovereenkomst worden gemaakt in het arbeidsvoorwaardelijk overleg. Dit is de benaming van het overleg tussen KLM en de vakbonden.
  2. KLM brengt deze pensioenovereenkomst onder bij Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en doet dat met een uitvoeringsovereenkomst. Het pensioenfonds toetst of de afspraken uitvoerbaar, degelijk gefinancierd zijn en passen binnen de wettelijke kaders.
  3. Het pensioenfonds stelt op basis van de afspraken een pensioenreglement op. Hierin is beschreven hoe de pensioenregeling wordt uitgevoerd in de praktijk. Het pensioenfonds voert de regeling uit en wordt daarbij ondersteund door de uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group.
  Pensioendriehoek

  Veelgestelde vragen

  • U kunt uw vraag aan het bestuur stellen via bestuur@klmgrondfonds.nl. Vragen over uw persoonlijke pensioen kunt u stellen via pensioenservice@klmgrondfonds.nl

  • Bestuursleden namens deelnemers en gepensioneerden krijgen een vergoeding voor de tijd die ze besteden aan het pensioenfonds en de verantwoordelijkheid die ze dragen. Deze vergoeding ligt tussen € 7.100 en € 12.200 bruto per jaar, afhankelijk van de functie. Bestuursleden namens KLM krijgen geen vergoeding. Bestuursleden met een specifieke expertise, de onafhankelijke voorzitter en leden van de raad van toezicht krijgen een marktconforme beloning. Het pensioenfonds kijkt hiervoor naar het salarisniveau van KLM voor senior management en naar de tijd die de bestuurders aan het fonds besteden. We kennen geen bonussen of ontslagvergoedingen.