Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Over ons

Even voorstellen

Wij zijn Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM:

 • Iets minder dan 14.000 werknemers van KLM in een grondfunctie bouwen pensioen bij ons op.
 • Werknemers van KHS bouwen ook pensioen bij ons op.
 • Elke maand keren we aan 10.500 pensioengerechtigden een pensioen uit. Daarbij denkt u waarschijnlijk aan ouderdomspensioen, maar we zorgen ook voor pensioen als u arbeidsongeschikt raakt, of voor uw nabestaanden als u er niet meer bent.

Het bestuur van het pensioenfonds

Wie zijn wij?

Het bestuur van Algemeen Pensioenfonds KLM bestaat uit mensen die u en KLM goed kennen: drie leden namens de werknemers, vijf leden namens KLM, twee leden namens de pensioengerechtigden en twee onafhankelijke bestuurders.

Onze missie

Wij zorgen voor een goede uitvoering van uw pensioen, waarbij we zorgvuldig de belangen van alle deelnemers afwegen. Daarnaast streven we naar een waardevast pensioen, acceptabele risico’s en een goede dienstverlening tegen acceptabele kosten.

Waar staan wij voor?

Wij beleggen uw premie om ervoor te zorgen dat u het afgesproken pensioen krijgt. Daarbij zorgen wij voor een goede administratie van uw pensioen en een goed contact met u als deelnemer.

Wie zitten in het bestuur?

Keuzes en invloed van het bestuur

Het bestuur bepaalt niet hoe de pensioenregelng er uit ziet. Dat doet KLM samen met de vakbonden. Uw pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaarde.

Het bestuur voert de pensioenregeling uit en toetst of de pensioenregeling voldoet aan de wet, degelijk gefinancierd en uitvoerbaar is. Het bestuur maakt beslissingen over de beleggingen en het wel of niet indexeren. Bij iedere beslissing onderzoekt het bestuur of de belangen van alle deelnemers - jong en oud - voldoende zijn meegenomen en maakt een verantwoorde risicoafweging.

  Samen met Blue Sky Group

  De uitvoering van de regeling is uitbesteed aan Blue Sky Group. Blue Sky Group draagt zorg voor:

  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • bestuursondersteuning

  Toezicht en controle op het pensioenfonds

  Verschillende in- en externe partijen houden toezicht en controleren het pensioenfonds

  Interne controle: verantwoordingsorgaan, Raad van Toezicht, sleutelfunctiehouders en de compliance officer.

  Externe controle: De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een accountant en actuaris.

  wie houden toezicht en controle

  Het pensioenfonds maakt kosten

  Om uw pensioen goed te regelen, maken wij kosten. Denk aan de kosten voor het bestuur, de administratie en het vermogensbeheer. Het beheersen van de kosten is een belangrijk aandachtspunt van het bestuur.

  Bij welke kosten maken wij in de basispensioenregeling leest u hier meer over.

  lees meer over onze kosten

  Veelgestelde vragen

  Bestuursleden namens deelnemers en gepensioneerden krijgen een vergoeding voor de tijd die ze besteden aan het pensioenfonds en de verantwoordelijkheid die ze dragen. Deze vergoeding ligt tussen € 7.100 en € 12.200 bruto per jaar, afhankelijk van de functie. Bestuursleden namens KLM krijgen geen vergoeding. Bestuursleden met een specifieke expertise, de onafhankelijke voorzitter en leden van de raad van toezicht krijgen een marktconforme beloning. Het pensioenfonds kijkt hiervoor naar het salarisniveau van KLM voor senior management en naar de tijd die de bestuurders aan het fonds besteden. We kennen geen bonussen of ontslagvergoedingen.

  Welkom op onze website

  Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

  Bekijk de disclaimer (PDF)  Door naar de website