Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Over ons

Even voorstellen

Wij zijn Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM:

  • Iets minder dan 14.000 werknemers van KLM in een grondfunctie bouwen pensioen bij ons op.
  • Werknemers van KHS bouwen ook pensioen bij ons op.
  • Elke maand keren we aan 10.500 pensioengerechtigden een pensioen uit. Daarbij denkt u waarschijnlijk aan ouderdomspensioen, maar we zorgen ook voor pensioen als u arbeidsongeschikt raakt, of voor uw nabestaanden als u er niet meer bent.

Wij zorgen voor uw pensioen

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde van uw werkgever. Die bepaalt hoe de pensioenregeling eruitziet, samen met de werknemersorganisaties. Wij toetsen of de pensioenregeling voldoet aan de wet, degelijk gefinancierd en uitvoerbaar is. Én we onderzoeken of de belangen van alle deelnemers – jong en oud – voldoende zijn meegenomen. Daarnaast zorgen we dat uw pensioen goed wordt geadministreerd en dat u goed bent geïnformeerd. Ook beleggen we de premie die we ontvangen om ervoor te zorgen dat u het afgesproken pensioen krijgt.  

Verkeerstoren en parkeerplaats

Het bestuur

Als deelnemer moet u erop kunnen rekenen dat uw pensioen in goede handen is. Daarom wordt Algemeen Pensioenfonds KLM bestuurd door mensen die u en KLM goed kennen: uw collega’s! Het bestuur bestaat uit 12 leden: 3 namens de deelnemers, 5 namens KLM, 2 namens de  pensioengerechtigden en 2 onafhankelijke bestuurders.

Controle op het pensioenfonds

  • Het verantwoordingsorgaan beoordeelt het beleid van het bestuur en adviseert bijvoorbeeld over het communicatiebeleid, de klachtenregeling en de beloning van het bestuur. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan leest u in het jaarverslag. 
  • De Raad van Toezicht bestaat uit 3 externe deskundigen die toezien op het reilen en zeilen van het fonds. 
  • De externe controle wordt verzorgd door KPMG Accountants N.V. en Willis Towers Watson als respectievelijk externe accountant en actuaris. Uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group is onze adviserend actuaris.
  • De Nederlandsche Bank (DNB) controleert de financiële opzet van het pensioenfonds en de deskundigheid en integriteit van de bestuurders van de instelling. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) let op de communicatie van het pensioenfonds met zijn deelnemers.
Kirsten en Marianne

Bestuursleden blikken terug op 2018

In de laatste Focus blikken bestuursleden Kirsten Pronk en Marianne Meijer-Zaalberg terug op 2018. Financieel was het geen goed jaar, al was er ruimte voor gedeeltelijke indexatie. Tegelijkertijd versterkte het fonds zijn basis en verscherpte het zijn focus op kosten. Kirsten en Marianne blikken terug op 2018 en kijken vooruit naar de uitdagingen van de nabije toekomst, aan de hand van vijf vragen.

Direct de Focus lezen

Samen met Blue Sky Group

Het bestuur besteedt de uitvoering uit aan Blue Sky Group. Zij zorgen voor:

  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de ondersteuning van het bestuur.

Veelgestelde vragen

Bestuursleden namens deelnemers en gepensioneerden krijgen een vergoeding voor de tijd die ze besteden aan het pensioenfonds en de verantwoordelijkheid die ze dragen. Deze vergoeding ligt tussen € 7.100 en € 12.200 bruto per jaar, afhankelijk van de functie. Bestuursleden namens KLM krijgen geen vergoeding. Bestuursleden met een specifieke expertise, de onafhankelijke voorzitter en leden van de raad van toezicht krijgen een marktconforme beloning. Het pensioenfonds kijkt hiervoor naar het salarisniveau van KLM voor senior management en naar de tijd die de bestuurders aan het fonds besteden. We kennen geen bonussen of ontslagvergoedingen.

Vliegtuig KLM

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website