Over ons

Even voorstellen

Wij zijn Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM:

  • Bij ons bouwen 12.943 medewerkers van KLM in een grondfunctie pensioen bij ons op: de actieve deelnemers.
  • Werknemers van KHS bouwen ook pensioen bij ons op.
  • 11.924 deelnemers ontvangen een pensioenuitkering van ons. Daarbij denkt u waarschijnlijk aan ouderdomspensioen, maar we zorgen ook voor pensioen als u arbeidsongeschikt raakt, of voor uw nabestaanden als u er niet meer bent.
  • 9.087 gewezen deelnemers hebben nog pensioen bij ons staan.
Meer kerncijfers (jaarverslag 2023)
Henk Bosscher

Het bestuur van het pensioenfonds

Wie zijn wij?

Het bestuur van Algemeen Pensioenfonds KLM bestaat uit mensen die u en KLM goed kennen: drie leden namens de werknemers, vijf leden namens KLM, twee leden namens de pensioengerechtigden en twee onafhankelijke bestuurders.

Onze missie

Wij zorgen voor een goede uitvoering van uw pensioen, waarbij het pensioenfonds oog heeft voor een leefbare wereld. Hierin streven we naar zo veel mogelijk koopkrachtbehoud, een goede kwaliteit/kostenverhouding en een evenwichtige afweging van de belangen van alle bij de pensioenregelingen betrokkenen.

Waar staan wij voor?

Wij beleggen uw premie om ervoor te zorgen dat u het afgesproken pensioen krijgt. Daarbij zorgen wij voor een goede administratie van uw pensioen en een goed contact met u als deelnemer.

Wie zitten in het bestuur?

Keuzes en invloed van het bestuur

Het bestuur bepaalt niet hoe de pensioenregeling er uit ziet. Dat doet KLM samen met de vakbonden. Uw pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaarde.

Het bestuur voert de pensioenregeling uit en toetst of de pensioenregeling voldoet aan de wet, degelijk gefinancierd en uitvoerbaar is. Het bestuur maakt beslissingen over de beleggingen en het wel of niet indexeren. Bij iedere beslissing onderzoekt het bestuur of de belangen van alle deelnemers - jong en oud - voldoende zijn meegenomen en maakt een verantwoorde risicoafweging.

Toezicht en controle op het pensioenfonds

Verschillende in- en externe partijen houden toezicht en controleren het pensioenfonds

Interne controle: verantwoordingsorgaan, Raad van Toezicht, sleutelfunctiehouders en de compliance officer.

Externe controle: De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een accountant en actuaris.

Wie houden toezicht en controle

Samen met Blue Sky Group en Montae & Partners

De uitvoering van de regeling is uitbesteed aan Blue Sky Group en Montae & Partners. Blue Sky Group draagt zorg voor:

  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer

Montae & Partners draagt zorg voor:

  • de bestuursondersteuning

Het pensioenfonds maakt kosten

Om uw pensioen goed te regelen, maken wij kosten. Denk aan de kosten voor het bestuur, de administratie en het vermogensbeheer. Het beheersen van de kosten is een belangrijk aandachtspunt van het bestuur.

Lees meer over onze kosten

KLM en de werknemers bepalen de premie

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, net als salaris, vakantiedagen of een leaseauto. KLM en de werknemersorganisaties bepalen de inhoud van de pensioenregeling en de hoogte van de premie die u betaalt. Bij pensioen van een werkgever is sprake van een driehoeksverhouding.

 

  1. KLM en de werknemers – vertegenwoordigd door de vakbonden – maken met elkaar pensioenafspraken en sluiten een pensioenovereenkomst. Dit is onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Afspraken over die pensioenovereenkomst worden gemaakt in het arbeidsvoorwaardelijk overleg. Dit is de benaming van het overleg tussen KLM en de vakbonden.
  2. KLM brengt deze pensioenovereenkomst onder bij Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en doet dat met een uitvoeringsovereenkomst. Het pensioenfonds toetst of de afspraken uitvoerbaar, degelijk gefinancierd zijn en passen binnen de wettelijke kaders.
  3. Het pensioenfonds stelt op basis van de afspraken een pensioenreglement op. Hierin is beschreven hoe de pensioenregeling wordt uitgevoerd in de praktijk. Het pensioenfonds voert de regeling uit en wordt daarbij ondersteund door de uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group. Montae & Partners voert de bestuursondersteuning uit.
driehoeksverhouding

Veelgestelde vragen

Bestuursleden namens deelnemers en gepensioneerden krijgen een vergoeding voor de tijd die ze besteden aan het pensioenfonds en de verantwoordelijkheid die ze dragen. Deze vergoeding is gebaseerd op de norm van de Wet normering van topinkomens (WNT-norm). Voor de bestuursleden namens KLM keert het pensioenfonds vergoedingen uit aan KLM die daarvan een deel aan de werkgeversleden beschikbaar stelt. Bestuursleden met een specifieke expertise, de technisch voorzitter, leden van de raad van toezicht en leden van het verantwoordingsorgaan krijgen een marktconforme beloning. Het pensioenfonds kent geen bonussen of ontslagvergoedingen.

Pensionering betekent een afscheid van KLM en van collega’s. Veel pensioengerechtigden vinden het prettig om het contact met collega’s op een bepaalde manier voort te zetten. Dit kan via een vereniging. 

- De Vereniging van Gepensioneerden der KLM. De VG-KLM is op 12 december 1957 opgericht en heeft circa 3.500 leden. Dat zijn gepensioneerde KLM’ers – zowel het grond-, cabine- als vliegend personeel – en hun eventuele partners. Kijk op www.vg-klm.nl voor meer informatie en hoe u lid kunt worden van deze vereniging. 

- de Vereniging belangenbehartiging Gepensioneerden Algemeen Pensioenfonds KLM.
Deze vereniging is alleen voor de gepensioneerden van het Algemeen Pensioenfonds KLM.
 U kunt de vereniging bereiken via mail op rahovener@multiweb.nl of schriftelijk op Rode Lynx 28, 1704TP Heerhugowaard t.a.v. de heer R.A. Hovener.