Beleggen voor uw pensioen

Premie beleggen voor uw pensioen

Elke maand betaalt u premie voor uw pensioen. Daar doet KLM nog een bedrag bij. Van het pensioen dat u ontvangt is 45% premie en 55% rendement. Daarom beleggen wij deze premies. Zo kunnen we de pensioenen (blijven) uitbetalen en mee laten groeien met de stijging van de prijzen.

Focus op de lange termijn

Onze focus ligt op de lange termijn. We betalen nu pensioen uit, maar moeten dat ook in de toekomst blijven doen. Een deelnemer die nu 20 jaar is, wil op zijn of haar 80e ook nog pensioen ontvangen. Dat betekent dus dat we minstens 60 jaar vooruit moeten kijken.

Bewuste risico's

Beleggen van pensioen is niet zonder risico’s. Daarom beleggen we voorzichtig en gespreid. Zo zijn we beter bestand tegen lokale economische tegenvallers. We dekken risico’s af waar nodig en houden de kosten scherp in de gaten.

Wat doen we wel en niet?

We denken goed na over wat we wel en niet doen. In onze investment beliefs hebben we uitgewerkt, wat wij belangrijk vinden in ons beleggingsbeleid. We willen bijvoorbeeld goed kunnen uitleggen waarom we voor een bepaalde beleggingscategorie kiezen en wat dat oplevert. 

Dit leest u allemaal in de verklaring beleggingsbeginselen.

Verantwoord beleggen iconen

Verantwoord beleggen

Wij streven naar verantwoord beleggen, zodat wij kunnen bijdragen aan een goede toekomst voor de huidige en komende generaties. Dit betekent dat we niet alleen letten op de financiële gezondheid van het pensioenfonds, maar ook op de gevolgen voor verschillende duurzaamheidthema’s. 

Veelgestelde vragen

De kosten voor beleggingen vindt u in ons jaarverslag.

BSG Asset Management adviseert het bestuur van het pensioenfonds over de strategie en zorgt voor de uitvoering van de beleggingen. Voor het merendeel van de uitvoering schakelt BSG Asset Management externe vermogensbeheerders in. Dat is nodig, omdat het pensioenfonds en BSG Asset Management niet overal ter wereld kunnen opereren.

De criteria die het pensioenfonds hanteert op het gebied van verantwoord beleggen, gelden ook voor deze vermogensbeheerders. Bij de selectie van externe vermogensbeheerders gebruiken wij een ESG-vragenlijst om de ESG-integratie te beoordelen en ESG-risico’s voor het pensioenfonds in kaart te brengen.

Een laag rendement heeft geen goede invloed op de financiële positie van het pensioenfonds. Is de financiële positie niet goed genoeg? Dan kan het zijn dat uw pensioen niet meegroeit met de prijsstijgingen. Wanneer de financiële positie  langere tijd niet goed genoeg is, kan het zijn dat we uw pensioen moeten verlagen. Dit doen we alleen als het echt niet anders kan.

Passief beleggen is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een bepaalde index. Voor aandelen is dit bijvoorbeeld de MSCI-World index. De vermogensbeheerder selecteert zelf geen aandelen, maar bootst de samenstelling van de index na. Bij actief beleggen selecteert de vermogensbeheerder de aandelen juist zelf, met als doel meer rendement te behalen dan de index. 

Bij actief beleggen zijn de kosten meestal hoger dan bij passief beleggen, omdat actief beleggen meer tijd en moeite kost. Voor het grootste deel van de beleggingen kiezen we voor passief beleggen. Maar soms kiezen we toch voor actief beleggen, omdat we dan verwachten dat het meer oplevert. Zo verdelen we de risico’s zo goed mogelijk en hebben we tegelijkertijd de meeste kans op een goed rendement.

Hoeveel rendement halen wij?

Hieronder ziet u ons rendement van de afgelopen jaren. In ons kwartaalbericht leest u hoeveel rendement we het afgelopen kwartaal hebben gemaakt.

Totaalrendement*
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
17,7% 9,9% 4,9% 14,8% 2,0% 14,0% 0,9% 9,5% 7,8% -1,8% 15,5% 5,8% 10,7 -16,8%

*Na aftrek vermogensbeheerkosten

Hoe worden onze beleggingen beheerd?

Onze beleggingen worden beheerd door BSG Asset Management. 

Lees meer