Nieuws

Turbulentie op financiële markten raakt pensioenfondsen

31 mei 2010

De afgelopen weken is er sprake van grote onrust op de financiële markten. Belangrijke aanleiding vormen de kredietproblemen van enkele Zuid-Europese landen. Een en ander heeft tot gevolg dat de lange termijn rente en de aandelenkoersen in korte tijd scherp zijn gedaald. De lage rente zorgt voor een stijging van de verplichtingen en dalende koersen zorgen voor een daling van het vermogen. Hierdoor dalen ook de dekkingsgraden van pensioenfondsen. De dekkingsgraad geeft de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen aan.

Het bestuur van het Algemeen Pensioenfonds KLM heeft het afgelopen jaar diverse maatregelen genomen om zowel het renterisico als het aandelenrisico af te dekken. Deze maatregelen vangen de dalingen op de financiële markten op en beperken de verliezen, maar kunnen een daling van de dekkingsgraad van het fonds niet helemaal voorkomen. Per 27 mei staat de dekkingsgraad van het fonds op 114,6* (eind april 122,6%*).

Het pensioenfonds heeft geen beleggingen in de landen die in problemen verkeren. Het bestuur van het fonds heeft vroegtijdig de portefeuille in Spanje afgebouwd. Andere landen die op dit moment onder druk staan, zoals Griekenland, Portugal en Ierland kwamen al niet in de portefeuille voor, omdat ze niet in het beleggingsbeleid pasten.

Het bestuur volgt de financiële situatie nauwlettend om waar nodig aanvullende maatregelen te treffen.

*Voorlopig cijfer