Onze stem gebruiken

Hoe stemmen wij?

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een direct instrument om de belangen van het fonds te beschermen en invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming. Het fonds ziet het uitoefenen van stemrecht bij volmacht als een belangrijk actief onderdeel van verantwoord beleggen. Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed aan een externe dienstverlener. Samen hebben wij ons eigen stembeleid ontwikkeld, als onderdeel van ons verantwoord beleggenbeleid. 

Bijlage Grootte
202.79 kB

Ons stemgedrag

Bekijk in ons stemdashboard ons stemgedrag. Bekijk in de kwartaalrapportage hieronder hoe wij het afgelopen kwartaal gestemd hebben. 

Stemdashboard

2023