Verantwoord beleggen vinden wij belangrijk

Wij streven naar verantwoord beleggen, zodat wij kunnen bijdragen aan een goede toekomst voor de huidige en komende generaties. Dit betekent dat we niet alleen letten op de financiële gezondheid van het pensioenfonds, maar ook op de gevolgen voor verschillende duurzaamheidsthema’s. 

Wij geloven sterk dat een goed rendement en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Bedrijven die zich inzetten voor het welzijn van de wereld leveren vaak ook betere prestaties. Daarom hebben wij verantwoord beleggen onderdeel gemaakt van ons beleggingsbeleid. Hierin staat hoe wij beleggen, waarin wij beleggen en hoe wij omgaan met risico’s.

Onze duurzaamheidsthema's

Wij hebben de volgende duurzaamheidsthema’s gekozen die we belangrijk vinden voor ons beleid voor verantwoord beleggen:

  • Klimaat en schone energie 
  • Goed werk en economische groei
  • Verantwoorde consumptie en productie 
  • Industrie, innovatie en infrastructuur 


Klimaat en schone energie

Dit is een uitgelicht duurzaamheidsthema, dat wij extra belangrijk vinden. Wij willen namelijk bijdragen aan een schonere planeet voor toekomstige generaties. Daarnaast kan klimaatverandering en de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie (energietransitie) ook invloed hebben op de toekomstige opbrengst van ons pensioenfonds. 

Als bedrijven niet meegaan in de energietransitie kunnen ze namelijk minder waard worden, terwijl bedrijven die wel meegaan in de energietransitie juist meer waard kunnen worden. De beleggingen van het pensioenfonds kunnen ook een risico vormen voor het milieu, als de bedrijven waarin we beleggen daar niet bewust mee omgaan. U leest hier hoe en waarom wij hebben gekozen voor deze duurzaamheidsthema’s. 

Onze doelstellingen

Onze doelstellingen sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de doelstellingen van het akkoord van Parijs. Dit klimaatakkoord is door 195 landen getekend en heeft als doel om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 à 2 graden Celsius:

  • Onze klimaatambitie is een CO2-neutrale beleggingsportefeuille in 2050. CO2-neutraal betekent dat de CO2-uitstoot en CO2-opname gerelateerd aan de beleggingsportefeuille gelijk zijn. 
  • Onze klimaatdoelstelling is het verminderen van de CO2-uitstoot van de gehele beleggingsportefeuille op basis van jaarlijkse doelen volgens de richtlijnen van de Europese Unie.
Jeroen van der Put & Angeles Toledo

Leer meer over verantwoord beleggen met Jeroen van der Put en Angeles Toledo

Maak kennis met Jeroen van der Put, bestuurslid, en Angeles Toledo, adviseur van het pensioenfonds voor verantwoord beleggen. Ze delen graag meer informatie over dit onderwerp in een reeks video's. In slechts drie minuten kunt u meer te weten komen over verantwoord beleggen. 

Bekijk bijvoorbeeld de video 'Het samengaan van duurzaamheid en rendement', waarin bestuurslid Jeroen van der Put en adviseur Angeles Toledo uitleg geven over hoe duurzaamheid en rendement hand in hand gaan.

Beleggen om impact te maken

Het fonds zet weer een stap om verantwoord te beleggen. We kiezen steeds vaker voor beleggingen waarvan we weten dat deze het fondsvermogen ten goede komen aan bijvoorbeeld het klimaat of duurzame consumptie. Zo gaan we nu beleggen in groene obligaties. Maar wat is een groene obligatie en wat doet het in dit geval?

icoon zo doen wij dat

Zo doen wij dat

Verantwoord beleggen doen wij op verschillende manieren, zoals het uitsluiten van specifieke beleggingen. Ook zijn wij op verschillende manieren betrokken als aandeelhouder om bedrijven te motiveren duurzamer te worden. 

Daarnaast stellen wij duurzaamheidseisen aan onze externe vermogensbeheerders en doen wij aan impact beleggen. Impact beleggingen hebben als doel om, naast financieel rendement, maatschappelijke en milieudoelen na te streven.

Hier houden wij rekening mee icoon

Hier houden wij rekening mee

Wij houden rekening met verschillende zaken, die vastgelegd zijn in ons Maatschappelijk Verantwoord Beleggenbeleid. Zo hechten wij extra belang aan onze duurzaamheidsthema’s. 

Naast dat we ons houden aan duurzaamheidswetgeving hanteren wij ook verschillende standaarden, principes en richtlijnen, zoals het United Nations Global Compact en de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI). Daarnaast nemen wij deel aan samenwerkingsverbanden, om duurzaamheid te bevorderen.

Icoon hier doen wij het voor

Hier doen wij het voor

Ons beleggingsbeleid sluit aan bij onze doelstelling: het zorgen voor pensioenen voor het grondpersoneel van KLM wanneer zij met pensioen gaan, voor nabestaanden en ook voor werknemers die arbeidsongeschikt raken. 

Wij vinden een leefbare wereld ook belangrijk. Daarom is het voor ons erg van belang om op een verantwoorde manier te beleggen. We letten erop dat de bedrijven waarin we investeren, goed omgaan met mens en milieu.