Verantwoord beleggen

Stemmen voor het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie

18 augustus 2022

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een direct instrument om de belangen van het fonds te beschermen en invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming. Eén van de thema's die we belangrijk vinden is diversiteit, gelijkheid en inclusie in het personeelsbestand tot en met de top van de onderneming. Dit bevordert namelijk waardig werk en de prestaties van de onderneming. Onze stem op de aandeelhoudersvergaderingen van vier grote Amerikaanse bedrijven is daar een concreet voorbeeld van.

Aandacht voor bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie

In veel bedrijven is het (nog) niet goed gesteld met diversiteit, gelijkheid en inclusie. Verschillen in onder andere gender en etnische achtergrond leiden nog vaak tot verschillende behandeling. Mede door ontwikkelingen in de samenleving in brede zin is hier de laatste jaren meer aandacht voor.

Aandeelhouders oefenen druk uit op bedrijven om onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de invloed van hun beleid, producten en praktijken op gelijkheid en burgerrechten van werknemers, klanten en de samenleving. Het resultaat is dat hiervoor door aandeelhouders een toenemend aantal voorstellen is ingediend.

In april en mei heeft het pensioenfonds voor vier aandeelhoudersvoorstellen gestemd op de aandeelhoudersvergaderingen van de volgende vier Amerikaanse bedrijven: Home Depot (keten van bouwmarkten), Johnson & Johnson (farmaceutische industrie), McDonald’s (fastfood keten) en Waste Management (afvalbeheerdienstverlener).

Vóór de aandeelhoudersvoorstellen gestemd

Bij de vier bovengenoemde bedrijven behaalden deze aandeelhoudersvoorstellen succesvolle stemresultaten met meer dan 50% steun van aandeelhouders! Het pensioenfonds heeft ook voor deze voorstellen gestemd. Wij vinden dat de bedrijven voordeel hebben bij een onafhankelijke, objectieve beoordeling van de effectiviteit van het beleid en uitvoering in het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie.

 

Test