Verantwoord beleggen

Stemmen voor het verlagen van CO2-uitstoot door Costco

3 mei 2022

Ons doel is om in 2050 een klimaat neutrale beleggingsportefeuille te hebben. Naast het steunen van voorstellen op aandeelhoudersvergaderingen die aansluiten bij dit doel, zijn wij op weg om de CO2-uitstoot van onze beleggingen stapsgewijs terug te dringen naar 0% in 2050. Onze stem op de aandeelhoudersvergadering van Costco (een bekende en grote supermarktketen) is daar een concreet voorbeeld van.

Costco Wholesale Corporation is een van de grootste en meest succesvolle supermarktketens in de wereld. De retailer heeft ruim 800 winkels, waarvan het grootste gedeelte in de Verenigde Staten en Canada.

In de Algemene aandeelhoudersvergadering van Costco begin dit jaar brachten aandeelhouders een voorstel in. In dit voorstel vragen de aandeelhouders om uitgebreidere doelen te stellen voor het terugdringen van CO2-uitstoot voor het jaar 2030. Met het uiteindelijk doel om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Dit sluit aan bij de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Doel Costco’s eigen klimaatactieplan niet ambitieus genoeg

De raad van bestuur van Costco raadde aandeelhouders aan om tegen het voorstel te stemmen. Zij presenteerde haar eigen klimaatactieplan met daarin duidelijke nieuwe doelen voor het verlagen van de CO2-uitstoot. Deze vonden wij en andere aandeelhouders niet ver genoeg gaan. Zo gaat het plan vooral over de eigen uitstoot van CO2 zoals het gas- en stroomverbruik van de winkels of uitstoot veroorzaakt door bedrijfswagens. Het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot wordt echter niet door Costco zelf veroorzaakt, maar door activiteiten waar het bedrijf zelf niet direct invloed op heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle activiteiten die plaats hebben gevonden voordat een product bij Costco in de winkel terecht komt.  In het voorstel van de aandeelhouders vragen zij Costco dit soort CO2-uitstoot juist wel mee te nemen.

Vóór het aandeelhoudersvoorstel gestemd

Wij hebben vóór het voorstel van de aandeelhouders gestemd. Wij zijn vanuit ons verantwoord beleggen beleid voorstander van duidelijke, wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen die bijdragen aan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. In totaal heeft 66% van de aandeelhouders voor het voorstel gestemd.

Aandeelhoudersvoorstellen in de VS zijn niet wettelijk bindend. Maar bedrijven die zich er niet aan houden, lopen het risico de zeggenschap over hun bestuur en de financiële steun van institutionele beleggers te verliezen. Ze zijn dus een krachtige manier om het klimaatgedrag van bedrijven te veranderen. De stemming bij Costco is een voorbode van wat waarschijnlijk een historisch jaar zal worden voor activistische aandeelhouders die steeds meer steun krijgen voor hun voorstellen en steeds meer successen boeken.

    CO2-uitstoot: welke smaken zijn er?

    Bij het verlagen van CO2-uitstoot onderscheiden we drie soorten:

    • De directe CO2-uitstoot veroorzaakt door de eigen activiteiten, zoals bedrijfsauto’s. =  CO2-uitstoot scope 1.
    • Indirecte CO2-uitstoot die samenhangt met de energieverbruik. Denk aan aankoop van elektriciteit, stoom, warmte of koeling van de supermarkten. =  CO2-uitstoot scope 2.
    • CO2-uitstoot die niet direct van de organisatie komt, maar wel onderdeel is van de waardeketen van de organisatie. Scope 3 CO2-uitstoot is bijvoorbeeld wanneer je de vervuilende activiteiten door een ander bedrijf (in het buitenland) laat uitvoeren. =  CO2-uitstoot scope 3.