Verantwoord beleggen

Stemmen tegen een voorgestelde beloning in pandemie

28 juli 2021

Wij stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin wij investeren. Dat doen wij om bedrijven aan te sporen rekening te houden met milieu, maatschappij en fatsoenlijk bestuur. Elk kwartaal publiceren we een stemrapportage waarin we verslag doen van ons stemgedrag en lichten we een uitgebrachte stem uit.

Beloningsbeleid vinden we een belangrijk thema als het gaat om fatsoenlijk bestuur. In Q2 2021 stemden we op de Algemene aandeelhoudersvergadering van WM Morrison Supermarkets tegen een door het management voorgestelde beloning voor het bestuur over het jaar 2020.

Beloningscommissie onvoldoende transparant
Wij stemden tegen de voorgestelde beloning voor het bestuur omdat wij vinden dat de beloningscommissie onvoldoende transparant was over het al dan niet meewegen van pandemie-gerelateerde kosten in de voorgestelde beloning. Het gaat dan om het meewegen van kosten als het betalen van medewerkers in quarantaine, het installeren van schermen en andere beschermingsmiddelen, maatregelen voor sociale afstand, lonen voor beveiligers en het bevoorraden van de voedselbanken.

Een gevoelige kwestie
Dit stemresultaat laat zien hoe gevoelig beloning van bestuurders en CEO’s ligt tijdens de corona pandemie. Terwijl de beloningscommissie benadrukte dat zij vindt dat bestuurders, management en andere deelnemers aan beloningsregelingen niet gestraft moeten worden voor hun prestaties als gevolg van de pandemie, is er de verwachting onder aandeelhouders dat bedrijven terughoudend zijn in de beloning van bestuurders. En dat ze rekening houden met de impact van de pandemie op aandeelhouders en andere stakeholders.

Stemrichting komt overeen met ons stembeleid
Vanuit ons stembeleid verwachten we dat er een verband bestaat tussen de hoogte van de bonussen en de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) voor bestuurders. Het gebrek aan transparantie daarover was aanleiding voor ons om tegen te stemmen. Meer dan 70% van de aandeelhouders stemde ook tegen waarmee het voorstel is afgewezen.

WM Morrison gaat nu in gesprek met de kritische aandeelhouders om over nieuwe voorwaarden voor een beloningsvoorstel te praten.

Bekijk hier het stemrapport van Q2 2021.