Verantwoord beleggen

Stemmen voor meer uitleg over de gevolgen van de klimaatveranderingsstrategie van FedEx

21 november 2023

Wij beleggen in aandelen van bedrijven en zijn daardoor aandeelhouder. Een aandeelhouder kan invloed hebben op het beleid van die bedrijven door te stemmen op voorstellen in aandeelhoudersvergaderingen. Bij FedEx hebben we onlangs gestemd voor meer uitleg over de gevolgen van hun klimaatveranderingsstrategie. 

FedEx is een internationaal bedrijf, dat voornamelijk bekend is van de koeriersdiensten. Tijdens de Algemene Vergadering van FedEx werd een voorstel ingediend voor meer uitleg over hoe het bedrijf omgaat met de gevolgen van haar klimaatveranderingsstrategie op diverse betrokkenen. 

Met betrokkenen worden niet alleen de eigen medewerkers bedoeld, maar ook de medewerkers van bedrijven waar mee wordt samengewerkt en de buurten waarin FedEx actief is.

De ‘Just transition’ richtlijn

Het voorstel van de aandeelhouders kwam voort uit de ‘Just transition’ richtlijn. 
Deze verklaring staat voor een rechtvaardige overgang naar milieuvriendelijke economieën en samenlevingen voor iedereen. Dit betekent dat bedrijven onder andere rekening moeten houden met:

  • de gevolgen van hun klimaatstrategieën op werkgelegenheid, 
  • goede ondersteuning bij baanverlies en 
  • de regio’s waarin het bedrijf actief is.

De Verenigde Staten en andere regeringen hebben tijdens de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties in 2021 ingestemd met de ‘Just Transition’ richtlijn.    

Stembeleid

Wij hebben voor het voorstel gestemd

In het voorstel van aandeelhouders wordt FedEx gevraagd om te rapporteren welke gevolgen de klimaatveranderingsstrategie van FedEx heeft voor betrokkenen. Wij  zijn van mening dat meer openheid naar aandeelhouders een beter inzicht geeft in hoe FedEx omgaat met de sociale gevolgen van de klimaatveranderingsstrategie. Een stem voor dit voorstel is ook in lijn met de doelstellingen van het samenwerkingsverband United Nations Principles for Responsible Investing (UNPRI), waar wij aan deel nemen. Dit is een samenwerkingsverband van investeerders met als doel verantwoord beleggen te bevorderen.

Groeiende steun voor vergelijkbare voorstellen

Het voorstel heeft het niet gehaald, ondanks dat 29,7% van de aandeelhouders voor het voorstel hebben gestemd. Toch stemt dit percentage positief voor de toekomst. Voorstellen van aandeelhouders over dit onderwerp zijn namelijk nog in opkomst. 

verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen vinden wij belangrijk

 We willen graag bijdragen aan een goede toekomst voor huidige en komende generaties, naast de financiële gezondheid van het fonds.

Onze stem gebruiken

Onze stem gebruiken

Wij maken gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. 

Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed aan een externe dienstverlener. Hoe wij stemmen kunt u volgen in onze stemrapportages