Verantwoord beleggen

Stemmen om Apple te motiveren te rapporteren over loonverschillen

16 mei 2023

Wij beleggen in aandelen van bedrijven en zijn daardoor aandeelhouder. Een aandeelhouder kan invloed hebben op het beleid van die bedrijven door te stemmen op voorstellen in aandeelhoudersvergaderingen.

In het eerste kwartaal van 2023 stemden we op een voorstel in de aandeelhoudersvergadering van Apple. Het voorstel vraagt Apple te rapporteren over de verschillen in loon naar afkomst en geslacht.

Wij gebruiken onze stem als onderdeel van verantwoord beleggen

Eén van de doelen bij verantwoord beleggen gaat bijvoorbeeld over gendergelijkheid en het verminderen van ongelijkheid. De mate van gelijkheid wordt onder meer afgemeten aan het verschil in loon voor arbeid, arbeidsdeelname en de positie van mannen en vrouwen in bedrijfsleven en bestuur. Wij vinden dat een toonaangevend bedrijf als Apple hierin verantwoordelijkheid moet nemen. Dit laten we zien in ons stemgedrag.

Rapporteren over loonverschillen

In de Algemene vergadering van Apple van 10 maart 2023 verzochten aandeelhouders Apple voortaan te rapporteren over de verschillen in salaris naar afkomst en geslacht. Het rapport moet het beleid van Apple beschrijven en de reputatie-, concurrentie- en operationele gevolgen bij het werven en behouden van divers talent toelichten.

Een goede rapportage over loon(on)gelijkheid tussen minderheden en niet-minderheden en tussen mannen en vrouwen beschrijft twee onderdelen:

  1. De ongecorrigeerde gemiddelde loonverschillen zodat we gelijke kansen op goedbetaalde functies kunnen beoordelen.
  2. Het statistisch gecorrigeerde verschil in het loon in vergelijkbare functies. Gecorrigeerd naar leeftijd, ervaring en opleidingsniveau.
foto

Kansengelijkheid bij goedbetaalde functies

Apple rapporteert al over de statistische verschillen in het loon, maar niet over de ongecorrigeerde gemiddelde loonverschillen. Dit laat namelijk zien of vrouwen en minderheden binnen Apple te maken hebben met structurele vooroordelen, die hun kansen op werk en loon beïnvloeden. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar wanneer mannen vaker de beter betaalde banen hebben.

Ontwikkeling zichtbaar maken

Door open te rapporteren over kansengelijkheid en verschillen in loon op basis van gender en/of afkomst, kan Apple aantonen op dit vlak ontwikkeling te laten zien. Ook zouden ze hierdoor beter vergelijkbaar zijn met andere bedrijven, zoals Microsoft en Adobe die hun rapportage gaan uitbreiden met de ongecorrigeerde gemiddelde loonverschillen.  

Wij stemden vóór

Door openheid over kansengelijkheid kunnen aandeelhouders bedrijven beter beoordelen en eventueel verzoeken verschillen in loon op basis van geslacht of afkomst tegen te gaan.

Het voorstel is niet aangenomen, maar kreeg met 33% van de stemmen wel veel steun van aandeelhouders. Ook wij hebben vóór dit voorstel gestemd.