Nieuws

Wijzigingen in 2015

25 december 2014

Door nieuwe wetgeving wijzigt uw pensioenregeling per 1 januari 2015. Hieronder geven wij een kort overzicht van de wijzigingen in de regeling die gelden voor 2015:

- U bouwt minder pensioen op vanaf 1 januari 2015. Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen gaat omlaag van 2,15% naar 1,895%. In de media bent u wellicht het percentage 1,875% tegengekomen. De arbeidsvoorwaardelijke partijen hebben ervoor gekozen een hoger opbouwpercentage van 1,895% te hanteren. Dit is mogelijk omdat een pensioenfonds verschillende maatregelen kan nemen om de versobering te verwerken in de pensioenregeling. Zolang de regeling maar past binnen de fiscale grenzen. Omdat het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen bedraagt, is ook het opbouwpercentage van het nabestaandenpensioen vanaf 1 januari 2015 aanmerkelijk lager.

Door het hanteren van een hoger opbouwpercentage wordt de versobering evenwichtiger verdeeld over alle deelnemers die nog pensioen opbouwen. De franchise (het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt omdat de AOW hierin voorziet) blijft nagenoeg gelijk aan het niveau van 2014. De arbeidsvoorwaardelijke partijen hadden er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen de franchise te verlagen en op die manier de versobering te verwerken in de pensioenregeling. Het effect van deze keuze zou minder evenwichtig zijn dan het verhogen van het opbouwpercentage. De franchise in 2015 blijft zodoende ongeveer op hetzelfde niveau als in 2014.

Het opbouwpercentage van 1,895% en de franchise van 2015 (€ 13.545,-) vallen binnen de gestelde fiscale grenzen.        

- Er komt een ‘deelnemersbijdrage’ compensatieregeling (dbc-regeling) voor deelnemers met een pensioengevend salaris tot maximaal € 100.000,-. Dit compenseert voor een deel de versobering van de pensioenopbouw. In het rekenvoorbeeldkunt u zien hoe deze regeling werkt.  Deze regeling maakt het mogelijk om over een hogere pensioengrondslag pensioen op te bouwen. De deelnemersbijdragecompensatie wordt betaald vanuit de premie die is vrijgevallen. Door de verlaagde pensioenopbouw per 1 januari 2015 is er namelijk minder pensioenpremie nodig. Een deel van de vrijgevallen premie wordt gebruikt voor de dbc-regeling. Over het andere deel van de vrijgevallen premie moeten nog afspraken worden gemaakt door de arbeidsvoorwaardelijke partijen. Op uw salarisspecificatie van KLM ziet u hoeveel de deelnemersbijdragecompensatie voor u bedraagt.

- Er mag belastingvrij pensioen worden opgebouwd over een pensioengevend salaris van maximaal € 100.000,- (aftopping). Arbeidsvoorwaardelijke partijen doen de komende periode onderzoek naar de inrichting en voorwaarden van een netto pensioenregeling voor de deelnemers met een pensioengevend salaris van meer dan € 100.000,-. Om te voorkomen dat nabestaanden van deelnemers met een pensioengevend salaris van meer dan € 100.000,- in de tussentijd niet voldoende verzekerd zijn, wordt een voorlopige overlijdensdekking verzekerd. Deelnemers voor wie dit geldt hebben hierover in december een brief ontvangen. (deze voorlopige overlijdensdekking vervalt per 31 oktober 2015 met de introductie van de netto pensioenregeling op 1 november 2015)