Nieuws

Behandeling nieuwe pensioenregels Tweede Kamer

21 oktober 2014

Tijdens het overleg afgelopen maandag tussen kabinet en Tweede Kamer over het wetsvoorstel nieuw financieel toetsingskader (FTK) bleek dat de meeste partijen het eens zijn over de strengere spelregels voor pensioenfondsen. Met deze regels wordt het voor pensioenfondsen moeilijker om te indexeren.

Staatssecretaris Klijnsma heeft wel toegezegd dat het wetsvoorstel op een aantal punten wat versoepeld zal worden. Daarmee is zij gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de kritiek van binnen en buiten het parlement. De KLM-fondsen hebben vorige week nog in een brief aan de Tweede Kamer dringend opgeroepen om de eisen niet te ver op te schroeven.