Nieuws

Brief van KLM pensioenfondsen aan Tweede Kamer

9 oktober 2014

De drie KLM pensioenfondsen hebben deze week een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief doen de fondsen een oproep tot aanpassing van het nieuwe Financiële Toetsingskader (FTK).  Dit kader stelt financiële spelregels voor pensioenfondsen vast. Het nieuwe kader moet ervoor zorgen dat pensioenen meer toekomstbestendig en meer crisisbestendig worden.

De overheid is al geruime tijd bezig met dit nieuwe FTK dat in 2015 in moet gaan. Inmiddels ligt er een wetsontwerp. De KLM fondsen zijn van mening dat het FTK goede elementen bevat, maar op sommige onderdelen is het te streng. Ook voor een traditioneel relatief gezond fonds zoals het Algemeen pensioenfonds KLM. Zo leiden zwaardere financieringseisen tot een stapeling van financiële buffers, een opeenstapeling van voorzichtigheden. Zelfs voor bijvoorbeeld  goudgerande staatsobligaties moeten buffers worden aangehouden.

Deze zwaardere eisen in combinatie met nieuwe lagere rente parameters, hebben een sterk negatief effect op de financiële positie van de pensioenfondsen.  Het is niet reëel dat pensioenfondsen nu fictief moeten gaan rekenen met dergelijke lage rendementen terwijl het fondsrendement structureel aanzienlijk hoger ligt. Hierdoor wordt het de fondsen zeer lastig gemaakt om nog te kunnen indexeren. Dit geldt voor zowel de pensioenaanspraken als de pensioenuitkeringen. Dit geldt ook voor ons fonds, ondanks de al evenwichtige en gedifferentieerde indexatiestaffel die het Algemeen Pensioenfonds KLM hanteert.

De KLM fondsen uiten hun zorgen hierover aan de Tweede Kamer. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen over dit onderwerp. Houdt u onze website in de gaten. U kunt de brief die is verstuurd hier lezen.