Nieuws

Dekkingsgraad oktober 2014

7 november 2014

De dekkingsgraad per eind oktober bedraagt 116,5%. De dekkingsgraad laat snel zien hoe het pensioenfonds er financieel voor staat. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de bezittingen van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen die het fonds heeft. Bij de vaststelling van de verplichtingen is rekening gehouden met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandsche Bank (DNB), die vanaf 30 september 2012 is aangepast tegen de achtergrond van het “Septemberpakket pensioenfondsen”. Voor de rapportage aan DNB wordt deze dekkingsgraad gehanteerd.

Hier vindt u een overzicht van de dekkingsgraden.