Nieuws

Kwartaalbericht 3de kwartaal 2014

14 oktober 2014

Het rendement over het afgelopen kwartaal was 1,8%, voor de eerste negen maanden van 2014 9,9%. Ondanks deze goede performance en positieve ontwikkeling van het totale vermogen zit het fonds per einde derde kwartaal in een reservetekort. Dit wordt met name veroorzaakt door de sterk dalende rente die een daling van de dekkingsgraad veroorzaakt. Omdat de marktrente op dagbasis al geruime tijd lager is dan het drie maandsgemiddelde, is de verwachting dat de dekkingsgraad de komende tijd onder druk zal blijven staan. Lees meer over de financiele positie van het fonds in het kwartaalbericht over het derde kwartaal van 2014.

Samenvatting:

  • Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0%.
  • Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen het sterkst in waarde, aandelen rendeerden ook positief, daarentegen behaalde vastgoed een negatief rendement.
  • Het belegd vermogen is gestegen tot 7,07 miljard euro.
  • De pensioenverplichtingen zijn gestegen tot 6,04 miljard euro.
  • Het beleggingsrendement over de eerste drie kwartalen is 9,9%.

 

Kwartaalbericht derde kwartaal 2014