Nieuws

Nieuwe indexatiestaffel 2014

7 november 2013

Om de koopkracht zoveel mogelijk te behouden worden de pensioenen indien mogelijk jaarlijks geïndexeerd. In 2013 zijn de regels voor indexatie aangescherpt en is een indexatiestaffel opgesteld. Voor 2014 is deze staffel verder aangepast. Met de nieuwe staffel komen de arbeidsvoorwaardelijke partijen tegemoet aan het verzoek van het bestuur om de nieuwe staffel meer te differentiëren en daarmee evenwichtiger en gelijkmatiger te maken. De nieuwe staffel wordt voor het eerst toegepast bij het indexatiebesluit per 1 januari 2014 over 2013.

De indexatiestaffel voor 2014 ziet er als volgt uit:

Nominale dekkingsgraad

Mate van indexatie

Lager of gelijk aan 110%

0% van de maatstaf

Hoger dan 110% en lager of gelijk aan 115%

25% van de maatstaf

Hoger dan 115% en lager of gelijk aan 125%

50% van de maatstaf

Hoger dan 125% en lager of gelijk aan 130%

75% van de maatstaf

Hoger dan 130%

100% van de maatstaf

De nominale dekkingsgraad voor indexatie wordt vastgesteld door het gemiddelde te nemen van de ultimo standen van de maanden juni tot en met november. 

Juni 2013

113,3%

Juli 2013

117,0%

Augustus 2013

116,5%

September 2013

120,3%

Oktober 2013

124,3%

November 2013

123,6%

Gemiddelde dekkingsgraad per juni t/m november

119,1%

Een voorwaarde voor indexatie is dat de gemiddelde dekkingsgraad door het toekennen van indexatie niet lager mag worden dan 110%. Ook geldt dat de dekkingsgraad per jaareinde (31 december 2013) door het toekennen van indexatie niet lager mag zijn dan 105%. De maatstaf is ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2013. De maatstaf voor actieve deelnemers de algemene loonronde volgende de KLM-cao (de loonindex). Voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers is de maatstaf de geschoonde prijsindex.

 

Meer informatie over de nieuwe indexatiestaffel kunt u vinden in de Focus van november.