Nieuws

Verkiezingsuitslag pensioengerechtigden zetels

4 juli 2013

Op 1 juli 2013 is een nieuwe zittingstermijn van het bestuur begonnen. In juni zijn er verkiezingen geweest voor de twee pensioengerechtigden zetels in het bestuur. Bijna 3900 pensioengerechtigden hebben hun stem uitgebracht. De stemmen zijn geteld door een verkiezingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de kandidaatstellende partijen (VG KLM en FNV).

Uitslag

De uitslag van de verkiezingen:

P. van Gent (VG KLM), 852 stemmen
G. Lagendaal (VG KLM), 2151 stemmen
W. Steijnman (FNV), 827 stemmen
Daarnaast zijn er 3 blancostemmen en 59 ongeldige stemmen uitgebracht. Dit betekent dat  Pieter van Gent en Gerard Langendaal zijn gekozen tot bestuurslid.

In de komende Focus vindt u een artikel over de verkiezingen.