Nieuws

Niet meer nominaal of reëel

17 oktober 2013

Het kabinet is druk bezig met de uitwerking van allerlei wetten en wetsvoorstellen, zoals die rond het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) dat per 2015 in werking treedt. Om aan het nieuwe FTK te kunnen voldoen moeten pensioencontracten worden aangepast. Er was sprake van een keuze tussen een nominaal- of een reëel pensioencontract. Intussen heeft staatssecretaris Klijnsma besloten om een zogenaamde tussenvariant in te voeren, waarbij de overgang naar eerdere varianten – het nominale of het reële contract – komt te vervallen.

De tussenvariant is er enerzijds op gericht dat het mogelijk blijft dat de pensioenen kunnen worden geïndexeerd. Om dat te kunnen doen mogen pensioenfondsen risico’s nemen in hun indexatiebeleid, maar niet onbeperkt. In deze variant moeten anderzijds pensioenen zoveel mogelijk zeker blijven. Ook streeft de staatsecretaris met dit plan naar meer stabiliteit in de premie en een betere spreiding van tegenvallers.

De plannen voor één nieuw contract worden momenteel verder uitgewerkt en eind dit jaar aan de Tweede Kamer gestuurd. Het bestuur van uw pensioenfonds is positief gestemd met het plan van de staatssecretaris om te komen tot één nieuw pensioencontract. De weg naar contractvernieuwing heeft de continue aandacht van het pensioenfondsbestuur. Wij houden u onder meer via de website op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor uw pensioen.