Nieuws

12 oktober 2022

Nieuws

Extra verhoging (indexatie) van de pensioenen van 2,34% per 1 januari 2022

Pensioenen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers extra verhoogd met 2,34%.

26 september 2022

Nieuws

Digitaal ‘Bewijs van in leven zijn’ voor gepensioneerden in het buitenland

Woont u in het buitenland en ontvangt u pensioen van ons? Dan bent u vast bekend met het jaarlijks opsturen van uw ‘Bewijs van in leven zijn’. We hebben goed nieuws: vanaf dit jaar kunt u uw bewijs via een app opsturen.

16 september 2022

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad eind augustus 2022

De beleidsdekkingsgraad van het Algemeen Pensioenfonds KLM is per eind augustus gestegen ten opzichte van de maand ervoor, namelijk naar 128,6%.

13 september 2022

Nieuws

Onderzoek: Hoe denkt u over beleggen en de risico’s die daarbij horen?

De overheid komt naar verwachting vanaf 1 januari 2023 met nieuwe pensioenregels. Op basis van nieuwe regels zullen KLM en vakbonden nieuwe afspraken maken over uw pensioenregeling. Ook wij als pensioenfonds moeten hiervoor nog veel uitwerken en keuzes maken.

25 augustus 2022

Nieuws

De nieuwe pensioenregels uitgelegd op Onsnieuwepensioen.nl

Wilt u meer weten over de nieuwe pensioenregels? Op 25 augustus heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de website onsnieuwepensioen.nl gelanceerd.

18 augustus 2022

Verantwoord beleggen

Stemmen voor het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie

In april en mei heeft het pensioenfonds voor vier aandeelhoudersvoorstellen gestemd op de aandeelhoudersvergaderingen van vier grote Amerikaanse bedrijven voor het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie.

18 augustus 2022

Nieuws

Betaald ouderschapsverlof en uw pensioen

Betaald ouderschapsverlof heeft geen gevolgen voor uw pensioen. Uw pensioenopbouw blijft 100%.

18 augustus 2022

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad eind juli 2022

De beleidsdekkingsgraad van het Algemeen Pensioenfonds KLM is per eind juli gestegen ten opzichte van de maand ervoor, namelijk naar 126,2%.

15 augustus 2022

Nieuws

Nieuw verantwoordingsorgaan geïnstalleerd

Het pensioenfonds heeft een nieuw Verantwoordingsorgaan voor de periode van vier jaar. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt het beleid van het bestuur en adviseert bijvoorbeeld over het communicatiebeleid, de klachtenregeling en de beloning van het bestuur.

5 augustus 2022

Nieuws

NWSflits augustus 2022 verstuurd

De digitale nieuwsbrief NWSflits is verstuurd. Hierin leest u het laatste nieuws van uw pensioenfonds.