Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Nieuws Status lange termijn herstelplan

24-04-2012

Sinds september 2011 heeft het fonds weer een reservetekort. Dit betekent dat de dekkingsgraad van het fonds onder de vereiste dekkingsgraad van circa 117%  is gekomen. In februari 2012 heeft het bestuur het lange termijn herstelplan (2009) geëvalueerd. In dit plan staan, overeenkomstig de instructies van De Nederlandsche Bank, de maatregelen beschreven die het fonds in 15 jaar moest nemen om weer op het vereiste niveau te komen.

Uit de evaluatie van het herstelplan blijkt dat onder de huidige marktomstandigheden, er onvoldoende sprake is van herstel. Aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk om de financiële positie van het fonds te versterken.

Het bestuur heeft vorig jaar een advies uitgebracht aan de arbeidsvoorwaardelijke partijen, waarin duidelijk staat dat de huidige financiering en ambitie van de pensioenregeling niet op elkaar aansluiten. De terughoudendheid met betrekking tot de indexatie over 2011 blijkt in dit kader nu ook erg passend. Overeenstemming over nieuwe financieringsafspraken wordt voor 1 oktober 2012 verwacht. Het pensioenfonds houdt alle betrokkenen uiteraard op de hoogte.

Op basis van het herstelplan en de financiële positie van het fonds eind december 2011, wordt in 2012 een herstelpremie in rekening gebracht. Het pensioenfonds is in gesprek met KLM over de betaling van de herstelpremie. 
De financiële situatie van het pensioenfonds maakt dat deelnemers meer premie betalen, in januari 2012 is de premie verhoogd van 3,2% naar regulier 5,2%.

In het kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2012 kunt u lezen over de huidige financiële positie van het fonds. De dekkingsgraad van het fonds per 31 maart 2012 is nagenoeg onveranderd ten opzichte van de stand eind december.

Delen

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website