Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Nieuws Kandidaten voor verkiezingen pensioenfondsbestuur

27-11-2015

Per 31 december 2015 eindigt de bestuurstermijn voor een aantal bestuursleden. U hebt hierover kunnen lezen in het webbericht van 13 oktober en in de laatste Focus. Er worden mogelijk verkiezingen gehouden voor de bestuurszetels die per 1 januari 2016 opnieuw vervuld moeten worden. In dit bericht leest u welke kandidaten er zijn voor de vrijkomende bestuurszetels. Kandidaten voor de zetels worden voorgedragen door de werkgever, door erkende werknemersorganisaties en door erkende organisaties voor pensioengerechtigden. Voor de zetels voor werknemers en pensioengerechtigden konden personen zich ook op individuele basis kandidaat stellen. Individuele kandidaten  mogen vervolgens deelnemen aan de verkiezingen als zij de (handtekeningen) steun hebben van minimaal 1% van de werknemers of pensioengerechtigden (afhankelijk van de zetel waar het om gaat).

Wie zijn de kandidaten voor de Pensioengerechtigdenzetel

Hieronder vindt u meer informatie over de kandidaat die door de VG KLM is voorgedragen en een oproep van twee individuele kandidaten die vragen om uw steun.

Namens de Vereniging Gepensioneerden KLM wordt Henny Essenberg wederom voorgedragen als kandidaat. De heer Essenberg heeft inmiddels 5 jaar ervaring als bestuurslid van het Algemeen Pensioenfonds KLM en heeft zich herkiesbaar gesteld. Hij leidt de communicatie commissie en neemt deel aan diverse andere commissies en werkgroepen.

Henny Essenberg
Na mijn loopbaan bij KLM heb ik gekozen om actief te zijn in de pensioenwereld van KLM omdat het me boeit en omdat ons pensioen en hoe we daar mee omgaan voor alle collega's en oud collega's een hele belangrijke zaak is. Het is een voorrecht om in dit professionele en toegewijde bestuur mee te kunnen doen. Aanvankelijk via de  kandidaatstelling door VHKP en thans door kandidaatstelling door de Vereniging van Gepensioneerden van KLM ben ik van harte bereid door te gaan met het bestuurswerk.

Daarnaast  zijn er twee kandidaten die zich op individuele basis kandidaat stellen en om uw steun vragen:

Marianne Meijer-Zaalberg
Mijn naam is Marianne Meijer-Zaalberg. Sinds kort ben ik pensioengerechtigde  van het Algemeen Pensioenfonds KLM. Gezien mijn opleiding en ervaring denk ik het fonds van nut te kunnen zijn als vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het bestuur. Ik heb gedurende vele jaren ervaring opgedaan bij diverse pensioenfondsen en in de pensioenadviespraktijk. Ik vraag u mijn kandidaatstelling te ondersteunen met uw handtekening. Meer informatie over mijn CV vindt u hier. Wilt u mij steunen of hebt u vragen? Dan kunt u contact met mij opnemen. Mijn telefoonnummer is 06-53946481. Mijn e-mailadres is maza@xs4all.nl.

Fred Lindeman
Mijn naam is Fred Lindeman. Via deze weg stel mij graag kandidaat voor de pensioengerechtigden zetel van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM.  Ik heb ruim 13 jaar in diverse financiële functies voor KLM gewerkt en ben 3 jaar voorzitter van de Financieel Economische Commissie van de OR KLM geweest. Ook heb ik meer dan 3 jaar in Curaçao het voorzitterschap vervuld van Stichting Pensioenfonds ALM. Met mijn bestuurlijke ervaring en financiële kennis ben ik van mening de pensioengerechtigden van KLM goed te kunnen vertegenwoordigen in het pensioenfonds. Naast de steun die ik krijg van de Vereniging Belangenbehartiging Gepensioneerden Algemeen Pensioenfonds KLM, een vereniging die belangenbehartiging van de pensioengerechtigden van KLM hoog in het vaandel heeft staan, vraag ik om uw handtekening als steun.

Wilt u meer weten over mijn (werk)ervaring, dan nodig ik u uit mijn CV te bekijken. Wilt u mij steunen of hebt u vragen? Dan kunt u contact met mij opnemen. Dat kan via telefoonnummers 023-5254118 of 06-20576047 of via e-mail namednil@xs4all.nl. Ook kunt u contact opnemen met de Vereniging Belangenbehartiging Gepensioneerden Algemeen Pensioenfonds KLM via 020-6998666 of h.gelderen4@upcmail.nl
 

Mogelijke verkiezingen

Op 18 december wordt bekend gemaakt of er verkiezingen plaatsvinden voor de pensioengerechtigdenzetel. Als één of beide individuele kandidaten er in geslaagd zijn 1% steun van de pensioengerechtigden te bemachtigen worden er verkiezingen georganiseerd.

Werknemerszetel

Voor deze zetel zijn geen individuele kandidaatstellingen. Er vinden dus geen verkiezingen plaats voor deze zetel.

Delen

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website