Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Nieuws Onrust op financiële markten raakt Algemeen Pensioenfonds KLM

17-08-2011

Sinds medio juli is er opnieuw grote onrust op de financiële markten ontstaan. De aanleiding hiervoor is met name de aanpak van de problemen in Griekenland en de discussie over de kredietwaardigheid van verschillende landen, waaronder Italië, Spanje en de Verenigde Staten. Als gevolg van deze onrust zijn zowel de aandelenkoersen als de rente gedaald. De combinatie van lage aandelenkoersen en lage rente is bijzonder ongunstig voor de financiële positie van pensioenfondsen. Niet alleen worden door de lage koersen de beleggingen minder waard, maar tegelijkertijd stijgen door de lage rente de verplichtingen van het pensioenfonds. Dit heeft een negatief effect op de dekkingsgraad van het pensioenfonds; de graadmeter voor de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds.

Dekkingsgraad gedaald

Ook het Algemeen Pensioenfonds KLM wordt geraakt door deze onrust. Eind juni bedroeg de (nominale) dekkingsgraad ruim 129%. In juli daalde deze naar 124%. De grote onrust van de afgelopen twee weken heeft geleid tot een verdere daling naar 118% per 15 augustus 2011.

Met deze dekkingsgraad zit het pensioenfonds iets boven het niveau van het wettelijk vereiste vermogen. Dit niveau wordt ook wel de FTK-dekkingsgraad genoemd en gaat uit van wettelijk minimum, vermeerderd met benodigde reserves (FTK = Financieel Toetsingskader). De FTK-dekkingsgraad ligt voor het pensioenfonds rond 117% (met kleine dagelijkse verschillen). Onder dit niveau is sprake van een zogenoemd reservetekort en moet het fonds herstelmaatregelen treffen om de reserves weer aan te vullen.

Maatregelen

In 2009 heeft het bestuur verschillende maatregelen genomen om het fonds beter te beschermen tegen extreme marktontwikkelingen. Zowel het aandelen- als het renterisico worden voor een deel afgedekt. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de daling van de dekkingsgraad is afgeremd. Zonder deze beschermingsmaatregelen zou de dekkingsgraad de afgelopen weken sterker zijn gedaald en nu bijna drie procentpunten lager zijn.

Het bestuur volgt de situatie scherp en zal de deelnemers en pensioengerechtigden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website