Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Nieuws Inhouding Zvw-premie kan tijdelijk hoger zijn: netto pensioen daardoor tijdelijk lager

24-06-2011

Bij een aantal gepensioneerden kan het voor komen dat het netto pensioen vanaf juni tijdelijk lager is omdat de inhouding Zvw-premie tijdelijk hoger is tengevolge van de vakantie-uitkering in de maand mei.De reden van deze tijdelijke verhoging van de Zvw-premie is dat er over een deel van het uitgekeerde vakantiegeld in mei nog geen Zvw-premie mocht worden geheven omdat hiervoor op het moment van uitbetalen in de maand mei onvoldoende ruimte was. Die ruimte wordt in juni en juli ingehaald. Per saldo betaalt u in een heel jaar echter in totaal nooit meer dan de wettelijk verschuldigde Zvw-premie over uw totale jaarpensioen.

In een algemeen rekenvoorbeeld zullen wij dit proberen te verduidelijken.

Rekenvoorbeeld

Uitgangspunten:
Deelnemer ontvangt heel 2011 een pensioenuitkering
Maximum Zvw - premieloon per maand € 2.785,58
Maximum Zvw – premieloon per jaar € 33.427,00
Zvw –percentage 5,65%
Pensioen per maand € 2.420,00
Vakantiegeld in mei € 2.320,00
Pensioen per jaar (incl. vakantiegeld) € 31.360,00

Maandelijkse Zvw-inhouding

Het maandelijks pensioeninkomen van € 2.420,00 is lager dan het maandelijks maximum Zvw- premieloon van € 2.785,58. Per maand bedraagt de Zvw-premie 5,65% van € 2.420,00, oftewel € 136,73. Over de maanden januari tot en met april bedraagt de totaal ingehouden premie 4 maal € 136,73, oftewel € 546,92.

Inhouding in de maanden mei tot en met juli

In de maand mei is het tot dan toe uitbetaalde pensioeninkomen inclusief vakantiegeld (€ 14.420,00) hoger dan maximum Zvw-premieloon tot en met de maand mei van € 13.927,90. Er mag dus tot en met mei over maximaal € 13.927,90 Zvw-premie worden ingehouden, dit is 5,65% van € 13.927,90, oftewel € 786,93. Er is al tot en met april € 546,92 ingehouden. In de maand mei bedraagt de Zvw-premie dus € 240,01 (dat is € 786,93 minus € 546,92). Dat houdt in dat nog niet over het hele vakantiegeld Zvw-premie kan worden geheven. Dat wordt in de maanden juni en juli ingehaald.

In juni is het maximum Zvw-premieloon tot en met de maand juni (€ 16.713,48) nog steeds lager dan het totale pensioeninkomen tot en met juni van € 16.840,00. Er mag dus tot en met de maand juni over maximaal € 16.713,48 Zvw-premie worden ingehouden, dat is 5,65% van € 16.713,48 oftewel € 944,31. Er is al tot en met mei ingehouden € 786,93. In de maand juni bedraagt de Zvw-premie dus € 157,38
(€ 944,31 minus € 786,93).

In juli is het maximum Zvw-premieloon tot en met de maand juli (€ 19.499,06) weer wat hoger dan het totale pensioeninkomen tot en met juli (€ 19.260,00). De totale verschuldigde Zvw-premie tot en met juli bedraagt dus 5,65% van € 19.260,00 oftewel € 1.088,19. Hiervan is tot en met juni al ingehouden € 944,31. Over juli bedraagt de Zvw-premie dus € 143,88 (€ 1.088,19 minus € 944,31).

Inhouding vanaf augustus tot en met december

Vanaf augustus blijft het totale pensioeninkomen weer onder het maximum Zvw-premieloon en bedraagt de Zvw-premie per maand weer 5,65% van de maandelijkse pensioenuitkering van € 2.420,00, dat is € 136,73. Dat is hetzelfde bedrag als in de maanden januari tot en met april.

Conclusie

Uit het bovenstaande rekenvoorbeeld blijkt dat er over de maanden mei tot en met juli een hogere Zvw-premie wordt ingehouden tengevolge van het feit dat er in mei vakantiegeld is uitgekeerd. Over dat vakantiegeld mocht niet in één keer in de maand mei de volledige Zvw-premie worden ingehouden; dat is later ingehaald in de maanden juni en juli. Vanaf augustus is de hoogte van de Zvw-premie weer normaal.

Per saldo zult u echter aan het eind van het jaar niet meer betaald hebben dan de wettelijk verschuldigde Zvw-premie over uw totale pensioenjaarinkomen (inclusief vakantiegeld). In dit rekenvoorbeeld is dat 5,65% van € 31.360,00 is € 1.771,84 per jaar aan Zvw-premie.

Tenslotte

De berekening van de in te houden Zvw premie is ingewikkeld. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Pensioenservice. Het telefoonnummer van deze afdeling staat op de pensioenspecificatie.

Delen

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website