Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Nieuws In de media: onderzoek AFM naar kosten van pensioenfondsen

12-04-2011

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan naar de hoogte van de administratie- en beleggingskosten van pensioenregelingen. De bevindingen uit dit onderzoek zijn:
- Kosten hebben grote invloed op het ouderdomspensioen.
- De kosten van pensioenfondsen van gelijke omvang verschillen sterk, zeker de administratiekosten.
- Vooral kleine tot middelgrote pensioenfondsen kunnen kosten besparen door schaalvergroting en door pensioenregelingen te vereenvoudigen.
- Veel pensioenfondsen rapporteren niet alle kosten.
De AFM geeft aan dat pensioenfondsen efficiënter kunnen werken en dat de transparantie over de kosten veel beter moet.

Hoe zit dat bij uw pensioenfonds?

De besturen van de KLM-pensioenfondsen hebben al langer een grote kostenbewustheid. De drie KLM-pensioenfondsen hebben de pensioenuitvoering efficiënt ingericht door gebruik te maken van één pensioenuitvoeringsorganisatie. Dit biedt talloze schaalvoordelen. Ook wordt het bestuur van elk KLM-pensioenfonds regelmatig geïnformeerd over alle kosten. Het AFM rapport richt zich voornamelijk op beleggingskosten. Voor de KLM fondsen bedragen deze jaarlijks circa 0,2% van het totale vermogen van elk KLM-pensioenfonds. De KLM-pensioenfondsen werken ieder jaar mee aan het zogeheten CEM benchmark-onderzoek. Hieruit blijkt dat de KLM-pensioenfondsen kostenefficiënt zijn ten opzichte van andere, vergelijkbare pensioenfondsen. Dit alles laat onverlet dat de besturen van de KLM pensioenfondsen zeer alert blijven om alle kosten in de hand te houden, in het belang van alle deelnemers en pensioengerechtigden.

Delen

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website