Nieuws

Chroom-6 update: Onderzoeksrapport aangeboden aan validatiecommissie

13 december 2021

Validatiecommissie (links), Onderzoeksteam (rechts)

Iets later dan gepland, heeft het onderzoeksteam op 8 december het onderzoeksrapport aangeboden aan de onafhankelijke validatiecommissie. Het is nu aan de validatiecommissie om een oordeel uit te brengen op dit rapport. Daarbij bekijkt ze of het onderzoek onafhankelijk, integer en kwalitatief goed is uitgevoerd.

Onderzoeksrapport
Het onderzoeksteam, bestaande uit gecertificeerde arbeidshygiënisten - werkzaam bij KLM Safety & Compliance Organisatie - heeft sinds 2019 gewerkt aan een blootstellingsonderzoek. Dit onderzoek had als doel om objectieve en gedetailleerde informatie te verzamelen, zodat een betrouwbare uitspraak kan worden gedaan over een mogelijke relatie tussen de werkzaamheden binnen de KLM Groep en blootstelling aan chroom-6 tijdens die werkzaamheden.

In dit onderzoek heeft het onderzoeksteam gekeken naar de werkzaamheden en taken die gekoppeld zijn aan mogelijke blootstelling aan chroom-6. Daarna is bepaald op welke plekken, onder welke omstandigheden en binnen welke functies deze werkzaamheden zijn uitgevoerd. Tot slot is onderzocht welke functies zijdelings betrokken waren bij de werkzaamheden en mogelijk indirect zijn blootgesteld.
De bevindingen komen samen in het gepresenteerde onderzoeksrapport.

Vervolgstappen
De vervolgstappen zijn bijgewerkt in de onderstaande aangepaste tijdslijn.

De eerste gesprekken met de bonden over de inhoud van de collectieve compensatieregeling hebben plaatsgevonden en deze worden de komende periode voortgezet. Hierin worden de resultaten van het onderzoek en het oordeel van de validatiecommissie mee genomen.

Meer informatie
Wilt u weten hoe het ook al weer zat met het onderzoek en de organisatie ervan? Hier kunt u dat nog eens teruglezen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het informatiepunt via email: CR6informatie@klm.com. We houden u uiteraard op de hoogte.