Nieuws

Informatiebijeenkomst chroom-6

4 juli 2019

In de luchtvaartindustrie wordt gebruik gemaakt van producten met chroom-6, een metaal dat voorkomt in natuurlijke mineralen. Het metaal heeft een corrosie-werende werking en het verbetert de aanhechting. Het is te vinden in allerlei materialen en producten, zoals bewerkt hout, primer en allodines.

Ook KLM Engineering & Maintenance (KLM E&M) gebruikt chroom-6-houdende producten. Al jaren worden er extra maatregelen genomen om de risico’s te reduceren en zorgen we voor goede bescherming, maar dit neemt niet weg dat er vragen kunnen zijn over de risico’s van het werken met chroom-6. We begrijpen dat er, ook bij oud-medewerkers, behoefte kan zijn aan voorlichting.

Informatiebijeenkomsten IKA Ned
KLM E&M heeft IKA Ned – het Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland – benaderd. IKA Ned is een onafhankelijk bureau dat onder andere gespecialiseerd is in voorlichting over chroom-6 en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid.

Deze externe partij is gevraagd informatiebijeenkomsten te organiseren om (oud-) medewerkers te informeren over chroom-6. Daarbij geven de artsen van IKA Ned voorlichting over blootstelling aan chroom-6 in relatie tot de gezondheid. De bijeenkomsten zijn kleinschalig, zodat aanwezigen de ruimte krijgen hun vragen en zorgen te bespreken.

Aanmelden 
Bent u in het verleden werkzaam geweest bij KLM E&M en mogelijk in aanraking gekomen met chroom-6? Dan kunt u zich tot zaterdag 31 augustus 2019 aanmelden voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst. Stuur daarvoor een e-mail naar EHS@klm.com. Na 31 augustus worden de bijenkomsten ingepland en ontvangt u een uitnodiging om u in te schrijven. U kunt dan zelf een datum en tijdstip kiezen. Naar verwachting vindt de eerste bijeenkomst eind september 2019 plaats.

 

KLM Engineering & Maintenance