Nieuws

Chroom-6 update: validatiecommissie bekend, onderzoek gestart

4 juni 2020

Chroom-6 update: validatiecommissie bekend, onderzoek gestart

Eind november heeft de KLM Groep bekendgemaakt dat ze een onderzoek start om vast te leggen in welke mate en op welke wijze in het verleden sprake is geweest van blootstelling van (oud-)medewerkers aan chroom-6 bij de onderdelen KLM Engineering & Maintenance (E&M), Transavia en Regional Jet Center (RJC) en haar voorloper Martinair.

In dit bericht kun je een update vinden wat betreft de voortgang van het onderzoek.

Validatiecommissie

  • De samenstelling van de validatiecommissie is rond sinds januari van dit jaar.
  • Deze onafhankelijke commissie beoordeelt het onderzoeksplan, de kwaliteit van de onderzoeksmethode en het resultaat van het onderzoek dat door KLM’s Integrated Safety Services Organisation (ISSO) wordt uitgevoerd.
  • De commissie is samengesteld in afstemming met de betrokken vakbonden. Meer informatie over de samenstelling vind je op de chroom-6 informatiesite.
  • De commissie is een aantal keer bij elkaar gekomen en er vindt binnenkort een kennismaking plaats met een afvaardiging van de medezeggenschap van de KLM Groep.

Onderzoek ISSO

Met de samenstelling van de validatiecommissie is ook het onderzoek door ISSO binnen de KLM Groep begin januari 2020 officieel van start gegaan. Het onderzoek bevat een aantal fases waar een tijdspad aan gekoppeld is. De eerste fases bestaan uit:

  • Het inventariseren van stoffen en middelen die chroom-6 bevatten en die nu en in het verleden toegepast zijn. Dit gebeurt vanuit de registratie van gevaarlijke stoffen (Chemrade, Toxic, Amos).
  • Het inventariseren van werkzaamheden nu en in het verleden waarbij chroom-6 vrijkomt op basis van de registratie gevaarlijke stoffen, RI&E’s, blootstellingsonderzoeken, meetrapporten of overzichten.

De volgende fase bestaat uit het inventariseren van de locaties van de werkzaamheden waarbij chroom-6 wordt gebruikt of in het verleden is gebruikt. Om deze informatie te verkrijgen, worden aanvullend op de bovengenoemde inventarisatie interviews gehouden met een brede selectie (oud-)medewerkers uit de KLM Groep.

Planning onderzoek

Door de coronacrisis is het onderzoek iets vertraagd. Zo heeft KLM afscheid moeten nemen van een aantal extern ingehuurde specialisten en vereisten de fysieke beperkingen van de coronamaatregelen enige aanpassing.

Naar verwachting wordt het resultaat van het onderzoek eind 2020 opgeleverd.

We houden je uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen en voortgang van het onderzoek.

Voor meer informatie over chroom-6, het onderzoek, de maatregelen binnen de KLM Groep en veelgestelde vragen, kun je de website raadplegen: https://www.chroom6klmgroep.com.