Nieuws

Chroom-6 update: Blootstellingsonderzoek afgerond, aangepaste tijdslijn

6 oktober 2021

Inmiddels is het onafhankelijke blootstellingsonderzoek naar chroom-6 afgerond. Het onderzoeksteam brengt nu de bevindingen samen in een onderzoeksrapport. Wel is de planning iets aangepast. Door enkele onvoorziene zaken is er namelijk wat vertraging ontstaan in het proces. Daarbij is gekozen voor zorgvuldigheid en volledigheid boven snelheid. Hieronder volgt een update over de aangepaste tijdslijn.

Vierde kwartaal 2021: Presentatie en beoordeling onderzoeksrapport
Het onderzoeksrapport wordt eind september gepresenteerd aan de onafhankelijke validatiecommissie. Deze commissie beoordeelt het rapport in oktober. Daarbij bekijkt ze of het onderzoek onafhankelijk, integer en kwalitatief goed is uitgevoerd.

Daarna worden de bestuurders van de KLM Groep (KLM, Transavia en RJC), de Ondernemingsraden en de vakbonden geïnformeerd over het rapport en de conclusies van de validatiecommissie. In het vierde kwartaal vinden er ook verdere gesprekken plaats met de bonden over de inhoud van de collectieve compensatieregeling. Hierin worden de resultaten van het onderzoek en het oordeel van de validatiecommissie meegenomen.

Begin 2022: Informatie over onderzoeksrapport, Job Exposure Matrix en collectieve compensatieregeling
Begin volgend jaar informeert de KLM Groep u over de conclusies van het onderzoeksrapport, de Job Exposure Matrix (waarin per unit/bedrijfsonderdeel, per functie, per locatie en per jaar, de mate van mogelijke blootstelling aan chroom-6 staat weergegeven) en de inhoud van de collectieve compensatieregeling.

Op dat moment volgt ook meer informatie over het proces rondom de eventuele aanspraak op deze regeling.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het informatiepunt via email: CR6informatie@klm.com. We houden u uiteraard op de hoogte van de vervolgstappen.