Nieuws

Chroom-6 update: Voortgang onderzoek

17 juni 2021

Zoals u weet wordt er binnen de KLM Groep onderzoek gedaan naar de mogelijke blootstelling van (oud-)medewerkers aan chroom-6 bij de KLM Groep onderdelen KLM Engineering & Maintenance (E&M), Transavia en Regional Jet Center (RJC) en haar voorloper Martinair. 

Hierbij geven we een update over het onderzoek. 

Afronding onderzoek 
Momenteel wordt het onafhankelijke blootstellingsonderzoek naar chroom-6 afgerond. Daarbij worden de onderzoeksresultaten vertaald naar een Job Exposure Matrix. In deze matrix staat weergegeven hoe lang bepaalde functies, in bepaalde perioden, mogelijk aan chroom-6 zijn blootgesteld. Aan de hand van deze matrix kan bepaald worden welke mate van blootstelling een medewerker binnen de KLM Groep kan hebben ervaren tijdens zijn/haar werkzaamheden. De onafhankelijke validatiecommissie, die de taak heeft controle op het onderzoek uit te voeren, is nauw betrokken bij de opbouw van de Job Exposure Matrix. 

Het onderzoeksteam presenteert naar verwachting eind juli het onderzoeksrapport aan de onafhankelijke validatiecommissie. Deze commissie beoordeelt het rapport. Daarbij bekijkt ze of het onderzoek onafhankelijk, integer en kwalitatief goed is uitgevoerd. 

Daarna worden de bestuurders van de KLM Groep, de Ondernemingsraad en de vakbonden geïnformeerd over het rapport en de conclusies van de validatiecommissie. Vervolgens brengt de KLM Groep ook (oud-)medewerkers op de hoogte. 

Volgende stappen 
Met de afronding van het onderzoek en de totstandkoming van de Job Exposure Matrix is de individuele blootstelling nog niet bepaald. Dit gebeurt in een volgende fase - naar verwachting in het derde kwartaal - waarbij een arts aan de hand van de matrix de individuele blootstelling aan chroom-6 beoordeelt. Op basis hiervan wordt beoordeeld of een (oud-)medewerker in aanmerking komt voor een collectieve compensatieregeling. Op dit moment werkt de KLM Groep samen met de vakbonden aan de inhoud van een transparante en begrijpelijke collectieve compensatieregeling.

Mocht u zich alvast willen registreren om individueel beoordeeld te kunnen worden, dan kan dat op de chroom-6 informatiesite. 

We houden u op de hoogte van de vervolgstappen.