Nieuws

Chroom-6 update: Voortgang onderzoek

25 februari 2021

Chroom-6 update: Voortgang onderzoek

Inmiddels is het onderzoek naar het gebruik van chroom-6 binnen de KLM Groep in een nieuwe fase beland. We geven je graag een update.

Afronding gesprekken
De Safety & Compliance Organisatie, SCO (voorheen KLM Integrated Safety Services Organisation, ISSO), heeft gesprekken gevoerd met arbo-professionals, management- en medezeggenschapsleden om een vollediger beeld te krijgen van locaties, faciliteiten en werkprocessen waar blootstelling aan chroom-6 zou kunnen hebben plaatsgevonden. Daarmee is dit onderdeel van het onderzoek succesvol afgerond bij alle drie de bedrijfsonderdelen KLM E&M, Transavia en RJC (voorheen Martinair).

Bereiken (oud-)medewerkers
Naast bovengenoemde gesprekken, heeft de KLM Groep op 22 oktober 2020 een advertentie geplaatst in regionale bladen om (oud-)medewerkers te bereiken die werkzaam zijn geweest op een van de onderhoudsafdelingen van KLM E&M, Transavia en RJC (voorheen Martinair) voor deelname aan het onderzoek. Hier hebben ongeveer 250 (oud-)medewerkers op gereageerd, waarvan het merendeel informatie heeft gegeven over hun werkzaamheden en de periode waar ze op welke locatie(s) gewerkt hebben. Daarbij gaven zij aan op welke wijze ze zouden willen bijdragen aan het onderzoek.

Interviews
Op basis van functie en zogeheten ‘stabiele periodes’, dat is de aaneengesloten periode van dezelfde werkzaamheden op een locatie, is een representatief deel van deze medewerkers uitgenodigd voor deelname aan interviews. Deze interviews zijn bedoeld om in detail te bespreken welke werkzaamheden zij uitvoer(d)en, in welke periode en hoe er (in die tijd) wordt/werd omgegaan met eventuele blootstelling aan chroom-6 en het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s). Een deel van deze interviews is inmiddels achter de rug, een ander deel wordt nog gepland.

Daarnaast worden (oud-)medewerkers, die niet deelnemen aan de bovengenoemde interviews, gevraagd deel te nemen aan het onderzoek door middel van korte telefonische interviews of het verschaffen van specifieke informatie.

De validatiecommissie observeert steekproefsgewijs het onderzoek en woont enkele interviews bij.

Volgende fase
In de volgende fase worden de onderzoeksresultaten vertaald naar de Job Exposure Matrix. Aan de hand van deze matrix kan bepaald worden welke mate van blootstelling een medewerker binnen de KLM Groep kan hebben ervaren.

De validatiecommissie is betrokken bij de opbouw van deze matrix en kijkt mee met de ijking van het model met de beschikbare meetgegevens uit het verleden. Zij valideren vervolgens het resultaat als laatste stap in het onderzoek.

Het gehele onderzoek is naar verwachting aan het einde van het tweede kwartaal van 2021 afgerond.

De KLM Groep is in gesprek met de bonden over een compensatieregeling.