Engagement: het gesprek aangaan

We beleggen wereldwijd in 3500 bedrijven, dan hebben we ook echt invloed

Wij vinden het belangrijk dat de bedrijven waarin wij investeren zich aan bepaalde normen houden zoals de Global Compact principes, de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen. Door als aandeelhouder en als financier met de bedrijven waarin wij investeren in gesprek te gaan, kunnen wij invloed op deze bedrijven uitoefenen. Dit heet engagement (betrokkenheid).

  Wij gaan het gesprek aan met bedrijven die bepaalde normen, zoals het UN Global Compact, schenden (reactief engagement). Dit doen wij ook op basis van diverse duurzaamheidsthema’s (proactief engagement).

  Daarbij hechten wij extra belang aan de volgende thema’s:

  • het klimaat en schone energie
  • waardig werk en economische groei
  • verantwoorde consumptie en productie
  • industrialisatie, innovatie en infrastructuur

  Engagementrapportages

  Het voeren van de gesprekken is via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed aan een externe dienstverlener, Hermes Federated (HF). Bekijk hier het engagementbeleid van HF en hieronder onze engagementrapportages, waarin wij rapporteren over de gevoerde gesprekken. 

  Veelgestelde vragen

  • Wij beschouwen het verbeteren van de rendement/risicoverhouding voor de langere termijn als belangrijkste criterium bij het nemen van beslissingen op het gebied van verantwoord beleggen. Verantwoord beleggen mag bij gelijkblijvend risico niet ten koste gaan van rendement.

   Rendement behalen is een cruciale maar geen absolute randvoorwaarde. Wij vinden rendement uit maatschappelijk verwerpelijke beleggingen niet acceptabel.

   Daarnaast hechten wij in dit kader ook belang aan impact maken, reputatie en tevredenheid van de deelnemers.

   • UN Global Compact
   • Principles for Responsible Investment (PRI)
   • International Corporate Governance Network (ICGN) Global Stewardship principles
   • ICGN Global Governance Principles
   • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
   • OESO-richtlijnen
   • Lokale best-practices richtlijnen en codes zoals de Nederlandse Stewardship Code
   • Impact op UN Sustainable Development Goals (SDG’s) wordt meegewogen waar mogelijk
  • Wij nemen deel aan de volgende samenwerkingsverbanden:

   • UNPRI
   • IVMB-convenant

   Lees daar hier meer over.