Blog

Met het oog op de toekomst

Door: Hans de Roos en Arend de Jong
19 oktober 2018

Pensioenfondsen hebben per definitie een lange horizon. We houden nu eenmaal niet alleen rekening met de mensen die op dit moment een pensioenuitkering ontvangen, maar ook met mensen die dat in de (verre) toekomst gaan doen. Het pensioenfonds moet met alle belangen rekening houden. Daarom kan een pensioenfonds niet meteen de pensioenen verhogen als het economisch beter gaat. Ook jongere generaties moeten er op kunnen vertrouwen dat zij later pensioen krijgen. Bovendien kunnen economische omstandigheden veranderen. Vandaar dat ook de wet strenge eisen stelt aan de buffers die fondsen moeten aanhouden. Het goede nieuws is dat we op dit moment verwachten dat we aan het eind van het jaar de pensioenen wel gedeeltelijk kunnen indexeren. De dekkingsgraad heeft zich de laatste tijd positief ontwikkeld en is stapje voor stapje omhoog gegaan, maar tegelijkertijd is de grens van de wettelijk vereiste buffer nog niet bereikt.

En over jongere generaties gesproken, een belangrijk punt voor de continuïteit en daarmee de toekomst van het fonds is, dat alle deelnemersgroepen goed vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Het fonds is er voor iedereen en het is de bedoeling dat dat ook wordt weerspiegeld in de samenstelling van het bestuur. Daarom streven we ernaar om komende vacatures in te vullen met jongere bestuurders.

Wat betreft investeren in toekomstige generaties heeft het fonds ook op een ander vlak stappen gezet. Het gaat dan om maatschappelijk verantwoord beleggen. Het fonds wil in zijn beleggingen steeds nadrukkelijker rekening gaan houden met milieu-, sociale en governance-aspecten. Dat zal tot gevolg hebben dat sommige beleggingen worden uitgesloten. Het fonds volgt daarbij internationale standaarden en legt die ook op aan zijn externe vermogensbeheerders. We zijn ervan overtuigd dat verantwoord beleggen en het behalen van een goed rendement hand in hand kunnen gaan.

De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel blijft voorlopig ongewis. Partijen in de SER zijn nog steeds niet tot een eenduidig advies gekomen. Dichter bij huis houdt het bestuur rekening met nieuwe financieringsafspraken over de grondregeling in 2019 tussen KLM en de werknemersorganisaties. Net als bij de fondsen voor het cabine- en het vliegend personeel ligt een financiering met een vaste premie (CDC-regeling) in de lijn der verwachting.

Het pensioenfonds is samen met de pensioenfondsen voor cabine- en vliegend personeel aandeelhouder van de uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group (BSG). BSG heeft de strategische koers voor de komende jaren bepaald en speelt daarmee in op een veranderende markt voor pensioenuitvoeringsorganisaties en vermogensbeheerders. Het fonds heeft als aandeelhouder ingestemd met de toekomstplannen van BSG en besloten het partnerschap met de uitvoerder voor de komende jaren te continueren. Hierdoor is ook de uitvoering van de activiteiten van het fonds weer voor langere termijn verzekerd.

Hans de Roos en Arend de Jong
Vicevoorzitters