Nieuws

Het fonds heeft het geactualiseerde herstelplan ingediend

19 april 2021

Het fonds heeft het geactualiseerde herstelplan ingediend

Het fonds heeft eind maart 2021 een geactualiseerd herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. Dit moest omdat de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op 31 december 2020 (97,9%) lager was dan de vereiste dekkingsgraad (121,3%). Dat betekent dat het pensioenfonds op die datum onvoldoende financiële buffers had.  Lees hier meer over de actuele financiële situatie van het pensioenfonds.

Wat staat er in het herstelplan?

Het herstelplan is een doorrekening van het huidige beleid naar de toekomst. Het laat zien of het pensioenfonds binnen 10 jaar weer voldoende financiële buffers heeft. De beleidsdekkingsgraad is dan weer minimaal even hoog als de vereiste dekkingsgraad.

Wat is er veranderd in vergelijking met het herstelplan van vorig jaar?

De berekeningen in het geactualiseerde herstelplan laten zien dat het langer duurt voordat het pensioenfonds uit herstel is. Vorig jaar zou dat in 2025 zijn, nu is dat 2027. Dit heeft ermee te maken dat we met minder gunstige uitgangspunten ons herstel moeten berekenen. Afgelopen jaar hebben we ervaren dat de wereld zich anders dan het herstelplan beweegt.

Hoe blijf ik op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds?

Wij houden u op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds via deze website, onze Facebookpagina, NWSflits (digitale nieuwsbrief), het kwartaalbericht en Focus.

Veelgestelde vragen

Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

In de volgende twee situaties kan uw pensioen verlaagd worden:

  • De beleidsdekkingsgraad ligt vijf jaar (zes meetmomenten) onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,2%) en de actuele dekkingsgraad ligt op het laatste meetmoment onder de 100%. Korting is dan onvoorwaardelijk maar mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar).
  • Het zal het pensioenfonds volgens het herstelplan niet lukken om binnen 10 jaar op het vereiste vermogen te komen. Dat kan gebeuren als de actuele dekkingsgraad op 31 december onder de kritische dekkingsgraad van 92% ligt. Ook deze korting mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar). De eerste korting is onvoorwaardelijk, de overige zijn voorwaardelijk.